Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Πρόεδρος:
Α.-Ν. Συμεωνίδου-Χριστίδου
Αντιπρόεδρος: + Λ. Τσιτσιπής
Γραμματεία: Ρ. Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, Β. Κέλλα
Λ. Χατζηγεωργίου, O. Delhaye, Ο. Τσακνάκη
Ταμίες: Σ. Καπράγκου, Ο. Τσακνάκη
Μέλη: Σ. Βέργη, Α. Χιδίρογλου, Π. Αρβανίτης, Π. Παναγιωτίδης,
L. Γραβάνη, Ν. Χαραλαμποπούλου, B. Μουσούρη,
Β. Κουτσουσίμου, Γ. Λάμπρου, Σ. Τζωρτζίδου,
C. Γκανούλη, G. Κανάρη, C. Dunez, Π. Κρυστάλλη,
Ε. Πετράκη, Χ. Χατζηπαντελή
Γραφιστική επιμέλεια: Π. Παναγιωτίδης
Σχεδιασμός
και υποστήριξη ιστότοπου:

Π. Αρβανίτης , Κ. Πάγκαλος


Comité d'organisation - Organizing Committee

Président / President:

Α.-Ν.Simeonidou-Christidou
Vice-Président / Vice-president: + L. Tsitsipis
Secrétariat / Secretary: R. Kiyitsioglou-Vlachou, V. Kella
L. Hatzigeorgiou, O. Delhaye, O. Tsaknaki
Trésorières / Treasurers: S. Kapragou, O. Tsaknaki
Membres / Members: S. Vergi, A. Hidiroglou, P. Arvanitis, P. Panagiotidis,
L. Gravanis, N. Haralambopoulou, V. Moussouri,
V. Koutsoussimou, I. Lambrou, S. Tzortzidou,
C. Ganouli, G. Canaris, C. Dunez, C. Chatzipanteli,
P. Krystalli, E. Petraki
Graphisme et direction artistique / Graphics and art direction:
P. Panagiotidis
Conception et assistance web / Webdesign - Webmastering:
P. Arvanitis, K. Pagalos