Το 2007, τα μέλη του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής και του Εργαστηρίου Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., ανταποκρινόμενα στην πρόκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακήρυξε το 2008 «Έτος διαπολιτισμικού διαλόγου», αποφάσισαν τη διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου από 12 ως 14 Δεκεμβρίου 2008, με θέμα:

«2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου: Συνομιλώντας με τις γλώσσες πολιτισμούς»

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αφιέρωσε ιδιαίτερα πολύ χρόνο για την προετοιμασία αυτής της επιστημονικής συνάντησης η οποία, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν τις ημέρες εκείνες του Δεκεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή συνέδρων από πολλά μέρη του κόσμου, χάρη στην ευγενική φιλοξενία που πρόσφερε το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, στην υποστήριξη των Πρυτανικών Αρχών του Α.Π.Θ. και στη δυναμική παρουσία των φοιτητών/τριών και πολλών συναδέλφων.

Ένα χρόνο μετά, η έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου ξαναφέρνει κοντά όλους τους συμμετέχοντες που με τα κείμενά τους συνεχίζουν το διαπολιτισμικό διάλογο για τη γλωσσική πολυμορφία, για τη διαφύλαξή της ως κύριου χαρακτηριστικού της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ουσιαστική ανάπτυξη πολυγλωσσικής /πολλαπλογλωσσικής επικοινωνίας με τους πολίτες της.

Η πολυμορφία της εκμάθησης/διδασκαλίας των γλωσσών-πολιτισμών, η διατήρηση και η προώθησή της αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και αλληλοκατανόηση. Οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουμε να διευκολύνουμε, μέσω της εκμάθησης ξένων γλωσσών-πολιτισμών, τη μετάβαση από την πολυπολιτισμική κοινωνία στην πραγματικά διαπολιτισμική κοινωνία.

Τα μέλη του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής των Γλωσσών, θέλοντας να συμβάλουν στις δράσεις για το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, επιχείρησαν τη σύνδεση της διαδικασίας εκμάθησης/διδασκαλίας των γλωσσών-πολιτισμών με την πολυγλωσσία/ πολλαπλογλωσσία, τη γλωσσική πολυμορφία, τη δια/πολυπολιτισμικότητα, την ετερότητα.

Γύρω από τους τρεις θεματικούς άξονες, όπως είχαν οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή στην πρώτη πρόσκληση:

  • δια/πολυ-πολιτισμός, πολυγλωσσία, ετερότητα και Διδακτική των γλωσσών,
  • γλωσσική πολυμορφία και εκμάθηση/διδασκαλία των γλωσσών-πολιτισμών,
  • διδακτικές πρακτικές με τη συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη/καλλιέργεια της δια/πολυ-πολιτισμικής συνείδησης,
αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ένας γόνιμος διάλογος που σήμερα, με τη συμβολή όλων, αποτυπώνεται σε αυτόν τον τόμο ανοίγοντας προοπτικές για τη βελτιστοποίηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

 


Η Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής

Καθηγήτρια
Α.-Ν. Συμεωνίδου-Χριστίδου