Ο Λουκάς Τσιτσιπής έφυγε από κοντά μας στις 14 Σεπτεμβρίου 2008
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Συνεδρίου.

Loukas Tsitsipis nous a quittés le 14 septembre 2008
durant la préparation du Congrès.

Loukas Tsitsipis departed on the 14th September 2008
during the preparation of the Conference.