Αρχική
Πρόγραμμα
Κατάλογος ομιλητών
Κείμενα ομιλητών
Στρογγυλό Τραπέζι
Αφίσα
Οργανωτική επιτροπή
Χορηγοί
 
Στρογγυλό Τραπέζι

Συντονίστρια: Τιτίκα Δημητρούλια
 

Εισηγητές
Βίκτωρ Ιβάνοβιτς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ivanovic@itl.auth.gr
Χριστίνα Κάλφογλου Ανοικτό Πανεπιστήμιο xkalfog@otenet.gr
Ντέιβιντ Κόνολι Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης connolly@enl.auth.gr
Στρατής Πασχάλης Μεταφραστής-Λογοτέχνης phocaspaschalis@yahoo.com