Αρχική
Πρόγραμμα
Κατάλογος ομιλητών
Κείμενα ομιλητών
Στρογγυλό Τραπέζι
Αφίσα
Οργανωτική επιτροπή
Χορηγοί
 
Πρόεδρος:
Τώνια Νενοπούλου, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
 
Οργανωτική Επιτροπή:
Κατερίνα Βρέττα – Πανίδου, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Σίμος Γραμμενίδης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τιτίκα Δημητρούλια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ελένη Κασάπη, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ντέιβιντ Κόνολι, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ευάγγελος Κουρδής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ελπίδα Λουπάκη, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τώνια Νενοπούλου, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 
Επιστημονική Επιτροπή
Σίμος Γραμμενίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γιώργος Κεντρωτής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ντέιβιντ Κόνολι, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τίτα Κυριακοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φρειδερίκη Μπατσαλιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τώνια Νενοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαρία Σιδηροπούλου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιώργος Φλώρος, Πανεπιστήμιο Κύπρου
 
Γραμματειακή Υποστήριξη
Σάνη Καπράγκου
Λουκία Κωστοπούλου
Ξένια Σχισμένου