Αρχική
Πρόγραμμα
Κατάλογος ομιλητών
Κείμενα ομιλητών
Στρογγυλό Τραπέζι
Αφίσα
Οργανωτική επιτροπή
Χορηγοί
 
Χορηγοί:

Πρυτανεία Α.Π.Θ.
Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

Διοργάνωση:

Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής
Τομέας Μετάφρασης και Πολιτισμικών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας