Αρχική
Πρόγραμμα
Κατάλογος ομιλητών
Κείμενα ομιλητών
Στρογγυλό Τραπέζι
Αφίσα
Οργανωτική επιτροπή
Χορηγοί
Photo Gallery
Στρογγυλό Τραπέζι

«Οι Μεταφρασεολογικές Σπουδές στη Ελλάδα: παρόν και μέλλον»

Συντονιστής:
Σίμος Γραμμενίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 

Εισηγητές
David Connolly Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης connolly@enl.auth.gr
Παναγιώτης Κελάνδριας Ιόνιο Πανεπιστήμιο kelandrias@dflti.ionio.gr
Τώνια Νενοπούλου – Δρόσου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης dros@frl.auth.gr
Μαρία Σιδηροπούλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών msidirop@cc.uoa.gr
Γιώργος Φλώρος Πανεπιστήμιο Κύπρου gfloros@ucy.ac.cy