Αρχική
Πρόγραμμα
Κατάλογος ομιλητών
Κείμενα ομιλητών
Στρογγυλό Τραπέζι
Αφίσα
Οργανωτική επιτροπή
Χορηγοί
Photo Gallery
Χορηγοί:

Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.
Βιβλιοπωλείο "ΕΡΑΣΜΟΣ"

Διοργάνωση:

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης και Διερμηνείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
Τομέας Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.