Επιτροπή Έκδοσης των Πρακτικών
Π. Αρβανίτης
Σ. Βέργη
L. Γραβάνη
Β. Κέλλα
Κ. Πάγκαλος
Π. Παναγιωτίδης
Λ. Χατζηγεωργίου
O. Delhaye

 

Comité de rédaction / Editorial Committee
P. Arvanitis
O. Delhaye
L. Gravanis
L. Hatzigeorgiou
V. Kella
K. Pagalos
P. Panagiotidis
S. Vergi