Κριτική Επιτροπή των Πρακτικών
A. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
Ν. Αντωνοπούλου
Π. Αρβανίτης
Σ. Βέργη
L. Γραβάνη
Β. Κέλλα
Ρ. Κιγιτσιόγλου-Βλάχου
Π. Παναγιωτίδης
Α.-Ν. Συμεωνίδου-Χριστίδου
Λ. Χατζηγεωργίου
Α. Ψάλτου–Joycey
O. Delhaye

 

Comité de lecture / Reading Committee
A. Anastassiadis-Siméonidis
N. Antonopoulou
P. Arvanitis
O. Delhaye
L. Gravanis
L. Hatzigeorgiou
V. Kella
R. Kiyitsioglou-Vlachou
P. Panagiotidis
A. Psaltou-Joycey
Α.-Ν. Simeonidou-Christidou
S. Vergi