Τελευταία ενημέρωση: 30/03/2020 16.30

Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08.30 - 11.00 Υ-ΓΛΩ-04 Τσακνάκη KE-MET-01 Λουπάκη Υ-ΛΟΓ-09 Εξάρχου Υ-ΜΕΤ-04 Σουφλερού (B) Υ-ΜΕΤ-02 (Β) Κωστοπούλου
Υ-ΓΛΩ-05 Delhaye     ΚΕ-ΛΟΓ-14 Πλουμιστάκη
Υ-ΛΟΓ-08 Πλουμιστάκη     Υ-ΓΛΩ-10 (Α) Κέλλα
     
       
11.00 - 13.30 ΚΕ-ΜΕΤ-03 Γραμμενίδης Υ-ΛΟΓ-15 (Α) Μ.Μακροπούλου Υ-ΛΟΓ-15 (Β) Πλουμιστάκη ΚΕ-ΜΕΤ-18 Σουφλερού ΚΕ-ΜΕΤ-20 Κωστοπούλου
Υ-ΓΛΩ-11 (Β) Κρυστάλλη Υ-ΓΛΩ-03 Κιγιτσιόγλου Υ-ΛΟΓ-10 Μαμακούκα Υ-ΛΟΓ-14 Καρατσινίδου
Υ-ΛΟΓ-04 (Α) Καδόγλου ΚΕ-ΜΕΤ-08 Λουπάκη Υ-ΛΟΓ-08 Π.Μακροπούλου
  ΠΜΣ Εξάρχου
   
13.30 - 16.00 Υ-ΓΛΩ-17 Μουσούρη Υ-ΓΛΩ-04 Τσακνάκη ΚΕ-ΛΟΓ-32 Λιτσαρδάκη Υ-ΜΕΤ-02 (Α) Κωστοπούλου ΚΕ-ΜΕΤ-07 Κυριακοπούλου
Υ-ΓΛΩ-18 (1) Κρυστάλλη Υ-ΓΛΩ-11 (Α) Κρυστάλλη Υ-ΓΛΩ-18 (2) Κρυστάλλη Υ-ΛΟΓ-03 (Β) Λιτσαρδάκη Υ-ΛΟΓ-03 (Α) Μ.Μακροπούλου
ΚΕ-ΓΛΩ-08 Παναγιωτίδης ΚΕ-ΓΛΩ-09 Παναγιωτίδης ΚΕ-ΓΛΩ-01 Αρβανίτης ΚΕ-ΜΕΤ-11 Δημητρούλια
Υ-ΛΟΓ-04 (Β) Καδόγλου Υ-ΜΕΤ-04 Σουφλερού (A) Υ-ΓΛΩ-13 Κέλλα
 
16.00 - 18.30 ΠΜΣ Υ-08Μ Γραμματικοπούλου ΚΕ-ΓΛΩ-26 Μουσούρη Υ-ΓΛΩ-12 Τσακνάκη Υ-ΓΛΩ-19 Κιγιτσιόγλου ΚΕ-ΛΟΓ-35 Π.Μακροπούλου
Υ-ΓΛΩ-05 Delhaye Υ-ΓΛΩ-17 Delhaye   Υ-ΓΛΩ-10 (Β) Κέλλα
ΚΕ-ΜΕΤ-25 Σωφρονίδου Υ-ΓΛΩ-18 (3) Κρυστάλλη
ΠΜΣ Υ-04Δ Κρυστάλλη
 
18.30 - 21.00 ΚΕ-ΛΟΓ-08 Μαμακούκα Υ-ΛΟΓ-10 Γραμματικοπούλου ΚΕ-ΛΟΓ-33 Καρατσινίδου ΚΕ-ΛΟΓ-25 Καδόγλου ΚΕ-ΜΕΤ-12 Βοσκάκη
ΠΜΣ Παναγιωτίδης ΠΜΣ Υ-06Δ Delhaye ΚΕ-ΓΛΩ-07 Αλεξανδρίδου ΥΠΟ-04 Λάμπρου ΥΠΟ-04 Λάμπρου
  ΚΕ-ΜΕΤ-02 Γραμμενίδης ΠΜΣ Δημητρούλια
  ΚΕ-ΜΕΤ-05 Βοσκάκη
 

Δείτε εδώ τις οδηγίες για συμμετοχή σε συνεδρία με Skype for business μέσω Google Chrome

Πριν την εισαγωγή σας στο δωμάτιο θα πρέπει να εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας.

Κατά την συμμετοχή σας στα μαθήματα θα πρέπει να έχετε κλειστό το μικρόφωνo και την κάμερα. Το μικρόφωνο μπορείτε να το ανοίξετε όταν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση ή να δώσετε κάποια απάντηση και μετά το ξανακλείνετε.