Τελευταία ενημέρωση: 29/09/2020 19.30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Πατώντας στo όνομα του μαθήματος μεταφέρεστε στην λίστα για τις προφορικές εξετάσεις

Για να λάβετε μέρος στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, ανάλογα με το μάθημα, πρέπει να έχετε κατεβάσει στον Η/Υ τις εξής εφαρμογές:

1. Zoom - οδηγίες εδώ: https://it.auth.gr/el/node/4953#zoom
2. Skype for Business for Business - οδηγίες εδώ: https://it.auth.gr/el/node/4953#sfb
3. BigBlueButton μέσω e-learning : Όσοι έχετε κάνει ήδη αυτοεγγραφή στο e-learning του μαθήματος μπορείτε να συνδεθείτε, όσοι δεν έχετε εγγραφεί στο e-learning του μαθήματος ποτέ μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας, κατόπιν επικοινωνίας με τον διδάσκοντα

Υπενθύμιση: χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Επίσης, να έχετε μαζί σας το Δελτίο Ταυτότητας και την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να συνδεθείτε στο Zoom θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, όπως φαίνεται στις οδηγίες https://it.auth.gr/el/node/4953#zoom

Ημερομηνία Ώρα Μάθημα Διδάσκον Τρόπος εξέτασης Πλατφόρμα
31/08/2020 11.30 - 13.30 Υ-ΜΕΤ-03 Σουφλερού Γραπτά eLearning + Zoom
15.30 - 17.30 ΚΕ-ΜΕΤ-17 Σουφλερού Γραπτά eLearning + Zoom
19.30 - 21.30 ΚΕ-ΜΕΤ-01 Βοσκάκη Γραπτά eLearning + Zoom
01/09/2020 11.30 - 13.30 Υ-ΜΕΤ-04 Σουφλερού Γραπτά eLearning + Zoom
15.30 - 17.30 KE-MET-18 Σουφλερού Γραπτά  eLearning + Zoom
19.30 - 21.30 KE-MET-12 Βοσκάκη Γραπτά  eLearning + Zoom
02/09/2020 09.30 - 11.30 ΥΠΟ-03-Α1 (Αγγλικά Ι) Κοντούλη Γραπτά eLearning
11.30 - 13.30 ΥΠΟ-05-Α2 (Αγγλικά ΙΙ) Κοντούλη Γραπτά eLearning
17.00 - 19.00 KE-MET-05 Βοσκάκη Προφορικά Skype for Business
03/09/20 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-11 Γραμματικοπούλου Προφορικά Skype for Business
19.30 - 21.30 ΚΕ-ΜΕΤ-01 Λουπάκη Προφορικά Zoom
04/09/20 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-11 Γραμματικοπούλου Προφορικά Skype for Business
Υ-ΛΟΓ-01 Π.Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
11.30 - 13.30 ΥΠΟ-06 Delhaye Γραπτά eLearning + Zoom
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-01 Π.Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
07/09/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-08 Π.Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
11.30 - 13.30 Υ-ΓΛΩ-01 Τσακνάκη Γραπτά eLearning + Zoom
15.30 - 17.30 Υ-ΓΛΩ-14 Delhaye Γραπτά eLearning + Zoom
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-08 Π.Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
08/09/2020 09.30 - 11.30 Υ-ΛΟΓ-03 Λιτσαρδάκη Γραπτά Zoom
11.30 - 13.30 Υ-ΓΛΩ-04 Τσακνάκη Γραπτά eLearning + Zoom
15.30 - 17.30 Υ-ΓΛΩ-17 Delhaye Γραπτά eLearning + Zoom
09/09/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-06 Λιτσαρδάκη Προφορικά Skype for Business
11.30 - 13.30 Υ-ΓΛΩ-12 Τσακνάκη Γραπτά eLearning + Zoom
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-06 Λιτσαρδάκη Προφορικά Skype for Business
10/09/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-06 Λιτσαρδάκη Προφορικά Skype for Business
11.30 - 13.30 Υ-ΓΛΩ-08 Τσακνάκη Γραπτά eLearning + Zoom
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-06 Λιτσαρδάκη Προφορικά Skype for Business
11/09/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-06 Λιτσαρδάκη Προφορικά Skype for Business
11.30 - 13.30 Υ-ΓΛΩ-03 Τσακνάκη Γραπτά eLearning + Zoom
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-06 Λιτσαρδάκη Προφορικά Skype for Business
14/09/2020 09.00 - 13.00 ΚΕ-ΛΟΓ-18 Λιτσαρδάκη   Skype for Business
ΥΠΟ-01 Τσακνάκη Προφορικά Zoom
11.30 - 13.30 Υ-ΛΟΓ-10 Γραμματικοπούλου Γραπτά eLearning
15.30 - 17.30 ΥΠΟ-04 Τσακνάκη Προφορικά Zoom
17.00 - 21.00 ΚΕ-ΛΟΓ-32 Λιτσαρδάκη   Skype for Business
15/09/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-12 Μ. Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
11.30 - 13.30 Υ-ΓΛΩ-07 Κρυστάλλη Προφορικά Skype for Business
15.30 - 17.30 Υ-ΓΛΩ-07 Κρυστάλλη Προφορικά Skype for Business
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-15 Μ. Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
17.30 - 21.30 Υ-ΓΛΩ-07 Κρυστάλλη Προφορικά Skype for Business
16/09/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-12 Μ. Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
11.30 - 13.30 Υ-ΓΛΩ-16 Κρυστάλλη Προφορικά Skype for Business
15.30 - 17.30 Υ-ΓΛΩ-16 Κρυστάλλη Προφορικά Skype for Business
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-15 Μ. Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
17.30 - 21.30 Υ-ΓΛΩ-16 Κρυστάλλη Προφορικά Skype for Business
17/09/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-01 Καδόγλου Προφορικά Zoom
Υ-ΛΟΓ-03 Μ. Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
11.30 - 13.30 Υ-ΛΟΓ-07 Πλουμιστάκη Προφορικά eLearning + BigBlueButton
Υ-ΛΟΓ-10 Μαμακούκα Προφορικά eLearning + BigBlueButton
15.30 - 17.30 Υ-ΛΟΓ-07 Πλουμιστάκη Προφορικά eLearning + BigBlueButton
Υ-ΛΟΓ-10 Μαμακούκα Προφορικά eLearning + BigBlueButton
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-01 Καδόγλου Προφορικά Zoom
ΚΕ-ΛΟΓ-07 Μ. Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
19.30 - 21.30 Υ-ΜΕΤ-05 Δημητρούλια Γραπτά eLearning + Zoom
Λουπάκη Γραπτά eLearning + Zoom
18/09/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-02 Καδόγλου Προφορικά Zoom
Υ-ΛΟΓ-03 Μ. Μακροπούλου   Skype for Business
11.30 - 13.30 Υ-ΛΟΓ-07 Πλουμιστάκη Προφορικά eLearning + BigBlueButton
Υ-ΛΟΓ-10 Μακακούκα Προφορικά eLearning + BigBlueButton
15.30 - 17.30 Υ-ΛΟΓ-07 Πλουμιστάκη Προφορικά eLearning + BigBlueButton
Υ-ΛΟΓ-10 Μακακούκα Προφορικά eLearning + BigBlueButton
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-04 Καδόγλου Προφορικά Zoom
21/09/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-02 Καδόγλου Προφορικά Zoom
11.30 - 13.30 Υ-ΛΟΓ-07 Πλουμιστάκη Προφορικά eLearning + BigBlueButton
Υ-ΛΟΓ-10 Μαμακούκα Προφορικά eLearning + BigBlueButton
15.30 - 17.30 Υ-ΛΟΓ-07 Πλουμιστάκη Προφορικά eLearning + BigBlueButton
Υ-ΛΟΓ-10 Μαμακούκα Προφορικά eLearning + BigBlueButton
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-04 Καδόγλου Προφορικά Zoom
22/09/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-02 Καδόγλου Προφορικά Zoom
11.30 - 13.30 Υ-ΛΟΓ-07 Πλουμιστάκη Προφορικά eLearning + BigBlueButton
ΚΕ-ΛΟΓ-08 Μακακούκα Προφορικά eLearning + BigBlueButton
15.30 - 17.30 Υ-ΛΟΓ-07 Πλουμιστάκη Προφορικά eLearning + BigBlueButton
ΚΕ-ΛΟΓ-08 Μακακούκα Προφορικά eLearning + BigBlueButton
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-04 Καδόγλου Προφορικά Zoom
19.30 - 21.30 ΚΕ-ΛΟΓ-14 Πλουμιστάκη Γραπτά eLearning + BigBlueButton
23/09/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-02 Καδόγλου Προφορικά Zoom
11.30 - 13.30 Υ-ΛΟΓ-08 Πλουμιστάκη Προφορικά eLearning + BigBlueButton
Υ-ΜΕΤ-06 Γραμμενίδης   eLearning + Zoom
15.30 - 17.30 Υ-ΛΟΓ-08 Πλουμιστάκη Προφορικά eLearning + BigBlueButton
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-04 Καδόγλου Προφορικά Zoom
19.30 - 21.30 ΚΕ-ΛΟΓ-37 Πλουμιστάκη Προφορικά eLearning + BigBlueButton
24/09/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-02 Καδόγλου Προφορικά Zoom
11.30 - 13.30 Υ-ΛΟΓ-08 Πλουμιστάκη Προφορικά eLearning + BigBlueButton
ΚΕ-ΜΕΤ-03 Γραμμενίδης   eLearning + Zoom
15.30 - 17.30 Υ-ΛΟΓ-08 Πλουμιστάκη Προφορικά eLearning + BigBlueButton
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-04 Καδόγλου Προφορικά Zoom
25/09/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-09 Εξάρχου Προφορικά Skype for Business
11.30 - 13.30 Υ-ΛΟΓ-15 Πλουμιστάκη Προφορικά eLearning + BigBlueButton
15.30 - 17.30 Υ-ΛΟΓ-15 Πλουμιστάκη Προφορικά eLearning + BigBlueButton
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-14 Καρατσινίδου Προφορικά Skype for Business
28/09/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-09 Εξάρχου Προφορικά Δεν θα πραγματοποιηθεί η εξέταση
11.30 - 13.30 Υ-ΛΟΓ-15 Πλουμιστάκη Προφορικά eLearning + BigBlueButton
15.30 - 17.30 Υ-ΛΟΓ-15 Πλουμιστάκη Προφορικά eLearning + BigBlueButton
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-14 Καρατσινίδου Προφορικά Skype for Business
29/09/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-09 Εξάρχου Προφορικά ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 02/10
11.30 - 13.30 Υ-ΛΟΓ-12 Μαμακούκα Γραπτά Zoom
15.30 - 17.30 Υ-ΓΛΩ-09 Κρυστάλλη Γραπτά eLearning + Zoom
17.00 - 21.00 ΚΕ-ΛΟΓ-26 Καρατσινίδου Προφορικά Skype for Business
30/09/2020 11.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-05 Καρατσινίδου Γραπτά Skype for Business
11.30 - 13.30 Υ-ΛΟΓ-13 Μαμακούκα Γραπτά Zoom
17.00 - 21.00 ΚΕ-ΛΟΓ-33 Καρατσινίδου Προφορικά Skype for Business
01/10/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-05 Καδόγλου Προφορικά Zoom
17.00 - 21.00 ΚΕ-ΛΟΓ-25 Καδόγλου Προφορικά Zoom
02/10/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-05 Καδόγλου Προφορικά Zoom
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-09 Εξάρχου Προφορικά Skype for Business