Τελευταία ενημέρωση: 24/06/2020 10.50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

Πατώντας στo όνομα του μαθήματος μεταφέρεστε στην λίστα για τις προφορικές εξετάσεις

Για να λάβετε μέρος στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, ανάλογα με το μάθημα, πρέπει να έχετε κατεβάσει στον Η/Υ τις εξής εφαρμογές:

1. Zoom - οδηγίες εδώ: https://it.auth.gr/el/node/4953#zoom
2. Skype for Business for Business - οδηγίες εδώ: https://it.auth.gr/el/node/4953#sfb
3. BigBlueButton μέσω e-learning : Όσοι έχετε κάνει ήδη αυτοεγγραφή στο e-learning του μαθήματος μπορείτε να συνδεθείτε, όσοι δεν έχετε εγγραφεί στο e-learning του μαθήματος ποτέ μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας, κατόπιν επικοινωνίας με τον διδάσκοντα

Υπενθύμιση: χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Επίσης, να έχετε μαζί σας το Δελτίο Ταυτότητας και την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να συνδεθείτε στο Zoom θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, όπως φαίνεται στις οδηγίες https://it.auth.gr/el/node/4953#zoom

Ημερομηνία Ώρα Μάθημα Διδάσκον Τρόπος εξέτασης Πλατφόρμα
16/06/2020 17.00 - 19.00 Υπο-05-Α2 (Αγγλικά II) Κοντούλη Γραπτά eLearning
17/06/2020 09.00 - 11.00 Υ-ΛΟΓ-10 Γραμματικοπούλου Γραπτά eLearning
17.00 - 19.00 KE-MET-03 Γραμμενίδης Γραπτά  Zoom
18/06/2020 17.00 - 19.00 Υ-ΓΛΩ-03 Κιγιτσιόγλου Γραπτά eLearning + Zoom
19/06/2020 09.00 - 11.00 Υ-ΓΛΩ-04 Τσακνάκη Γραπτά eLearning + Zoom
22/06/2020 09.00 - 11.00 Υ-ΓΛΩ-12 Τσακνάκη Γραπτά eLearning + Zoom
17.00 - 19.00 ΚΕ-ΛΟΓ-08 Μαμακούκα Προφορικά eLearning + BigBlueButton
23/06/2002 09.00 - 11.00 Υ-ΛΟΓ-10 Μαμακούκα Γραπτά eLearning + BigBlueButton
17.00 - 19.00 ΚΕ-ΛΟΓ-08 Μαμακούκα Προφορικά eLearning + BigBlueButton
24/06/2020 09.00 - 11.00 Υ-ΜΕΤ-04 Σουφλερού Γραπτά eLearning + Zoom
11.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-04 Καδόγλου Γραπτά Zoom
17.00 - 19.00 ΚΕ-ΜΕΤ-12 Βοσκάκη Γραπτά eLearning + Zoom
25/06/2002 09.00 - 11.00 Υ-ΛΟΓ-03 Λιτσαρδάκη Γραπτά Zoom
10.00 - 12.00 ΚΕ-ΜΕΤ-05 Βοσκάκη Προφορικά Skype
26/06/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-09 Εξάρχου Προφορικά Skype for Business
09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-15 Μ.Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-03 Μ.Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
17.00 - 21.00 ΚΕ-ΛΟΓ-32 Λιτσαρδάκη Προφορικά Skype for Business
29/06/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-09 Εξάρχου Προφορικά Skype for Business
09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-15 Μ.Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-03 Μ.Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
30/06/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-09 Εξάρχου Προφορικά Skype for Business
09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-15 Μ.Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
17.00 - 21.00 Υ-ΛΟΓ-03 Μ.Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
17.00 - 21.00 ΚΕ-ΛΟΓ-32 Λιτσαρδάκη Προφορικά Skype for Business
01/07/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-08 Π.Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
15.00 - 20.00 Υ-ΛΟΓ-14 Καρατσινίδου Προφορικά Skype for Business
02/07/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-08 Π.Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
15.00 - 20.00 Υ-ΛΟΓ-14 Καρατσινίδου Προφορικά Skype for Business
03/07/2020 09.00 - 13.00 Υ-ΛΟΓ-08 Π.Μακροπούλου Προφορικά Skype for Business
15.00 - 20.00 Υ-ΛΟΓ-14 Καρατσινίδου Προφορικά Skype for Business
06/07/2020 15.00 - 20.00 Υ-ΛΟΓ-14 Καρατσινίδου Προφορικά Skype for Business
07/07/2020 15.00 - 20.00 Υ-ΛΟΓ-14 Καρατσινίδου Προφορικά Skype for Business
08/07/2020 15.00 - 20.00 ΚΕ-ΛΟΓ-33 Καρατσινίδου Προφορικά Skype for Business
09/07/2020 09.00 - 15.00 ΚΕ-ΛΟΓ-25 Καδόγλου Προφορικά Skype for Business
15.00 - 20.00 ΚΕ-ΛΟΓ-33 Καρατσινίδου Προφορικά Skype for Business