Άρθρα

Ενημέρωση πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.»
2014-2020

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου
Αντώνης Κορωναίος
Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας
Ενημέρωση για φοιτητές


Δείτε εδώ την ενημέρωση