Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας (ΕΣυΓ)

Το Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας δεν χρηματοδοτείται από τον Γενικό προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. και είναι η μοναδική ερευνητική μονάδα μ' αυτό το περιεχόμενο στη χώρα μας. Τα πεδία έρευνας του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις διαπολιτισμικές συγκριτικές λογοτεχνικές σπουδές, τη γαλλοφωνία, τις πολιτισμικές σπουδές με έμφαση σε ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας, την ιστορία και τη θεωρία της λογοτεχνίας, τις θεατρικές σπουδές. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου υποστηρίζονται κατά κύριο λόγο από τον Τομέα Λογοτεχνίας, η ερευνητική δραστηριότητα του οποίου λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτήν του εργαστηρίου.


Ειδικότερα, το Εργαστήριο:
Γραφείο 0.5, υπόγειο της νέας πτέρυγας της Φιλοσοφικής Σχολής. Τηλ.: 2310.99.74.83 / fax: 2310.99.74.87. Για αναλυτικές πληροφορίες, βλ. ιστοσελίδα:  http://esg.frl.auth.gr.