Εργαστήριο Σημειωτικής - SemioLab

Εργαστήριο Σημειωτικής - SemioLab

Το Εργαστήριο Σημειωτικής-SemioLab ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 610/8-3-2016. 

Το Εργαστήριο Εργαστήριο Σημειωτικής-SemioLab, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες σε τομείς της βασικής έρευνας και των εφαρμογών του αντικειμένου της Σημειωτικής, όπως:

  • Σημειωτική κειμένου και εικόνας
  • Σημειωτική πολιτισμικών και κοινωνικών θεμάτων και πρακτικών (λογοτεχνία, μετάφραση, κινηματογράφος, θέατρο, διαφήμιση, χώρος, καθημερινές πρακτικές)
  • Σημειωτική εκπαιδευτικών θεσμών και πρακτικών (εκπαιδευτική νομοθεσία, σχολικά εγχειρίδια).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: http://www.semiolab.eu/