Τομέας Λογοτεχνίας

Ο Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας, από το 1982 που ιδρύθηκε, προσφέρει μαθήματα Γαλλικής Λογοτεχνίας, Γαλλικού Πολιτισμού και Συγκριτικής Γραμματολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Η καθηγήτρια κ. Ζωή Σαμαρά, ως πρώτη διευθύντρια του Τομέα, οργάνωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του,  εισάγοντας μαθήματα θεωρίας της λογοτεχνίας και του θεάτρου. Στην πορεία, ο Τομέας στελεχώθηκε με νέους αξιόλογους επιστήμονες, που ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις ενός εμπλουτισμένου προγράμματος σπουδών. Σήμερα απαρτίζεται από οκτώ διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ.
Από το 1993-94 ο Τομέας οργάνωσε και λειτουργεί Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γαλλική Λογοτεχνία που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών  και Διδακτορικό Δίπλωμα. Στο Πρόγραμμα αργότερα εντάχθηκαν και οι δύο άλλοι Τομείς με τις αντίστοιχες κατευθύνσεις της διδακτικής και της μετάφρασης-μεταφρασεολογίας. Συμμετέχει επίσης στα Ευρωπαϊκά προγράμματα DESE και Erasmus-Mundus.
Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ακαδημαϊκές απαιτήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Τομέας λογοτεχνίας προσπαθεί να διασφαλίσει στους φοιτητές του μια υψηλού επιπέδου γνώση και γλωσσική κατάρτιση επιδιώκοντας την ανάδειξη των δεξιοτήτων τους. Για το σκοπό αυτό οι στόχοι που θέτει είναι οι εξής:
Ο Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας διαθέτει μια πολύ σημαντική Βιβλιοθήκη, που συγκεντρώνει πάνω από 12.000 τόμους βιβλίων και λειτουργεί στο ισόγειο του Παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, στην αίθουσα 106.

Επιπλέον, στις δραστηριότητες του Τομέα Λογοτεχνίας περιλαμβάνεται η έκδοση, σε συνεργασία με τους άλλους δυο Τομείς, του ετήσιου επιστημονικού περιοδικού Συν-Θέσεις/Syn-Thèses, καθώς και η συνεργασία με επιστημονικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, με στόχο την προώθηση της γαλλικού πολιτισμού και της γαλλοφωνίας γενικότερα: Ενδεικτικά ο Τομέας έχει συμμετάσχει σε:

Τέλος, ο Τομέας συμμετέχει στην οργανωτική επιτροπή του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Συλλόγου καθηγητών γαλλικής που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 26 μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου του 2013.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

 

α/α

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

1.

ΚΕ-ΛΟΓ-01

Λογοτεχνικά θέματα

2.

ΚΕ-ΛΟΓ-02

Αναγέννηση και Ανθρωπισμός

3.

ΚΕ-ΛΟΓ-03

Ζητήματα Ρομαντισμού

4

ΚΕ-ΛΟΓ-04

Το κίνημα του υπερρεαλισμού

5

ΚΕ-ΛΟΓ-05

Ο υπαρξισμός στη λογοτεχνία

6.

ΚΕ-ΛΟΓ-06

Το μυθιστόρημα στο 18ο αιώνα

7.

ΚΕ-ΛΟΓ-07

Το μυθιστόρημα στο 19ο αιώνα

8.

ΚΕ-ΛΟΓ-08

Το νέο μυθιστόρημα

9.

ΚΕ-ΛΟΓ-09

Το σύγχρονο γαλλικό μυθιστόρημα

10.

ΚΕ-ΛΟΓ-10

Το αστυνομικό μυθιστόρημα

11.

ΚΕ-ΛΟΓ-11

Το ιστορικό μυθιστόρημα

12.

ΚΕ-ΛΟΓ-12

Το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα

13

ΚΕ-ΛΟΓ-13

Παιδική και νεανική λογοτεχνία

14.

ΚΕ-ΛΟΓ-14

Ταξιδιωτική λογοτεχνία

15.

ΚΕ-ΛΟΓ-15

Φανταστική λογοτεχνία

16.

ΚΕ-ΛΟΓ-16

Τύπος και λογοτεχνία

17.

ΚΕ-ΛΟΓ-17

Φιλοσοφία και λογοτεχνία

18.

ΚΕ-ΛΟΓ-18

Από τον ρομαντισμό στη νεώτερη ποίηση

19

ΚΕ-ΛΟΓ-19

Ποίηση και πρωτοπορίες στον 20ο και 21ο αιώνα

20.

ΚΕ-ΛΟΓ-20

Το γαλλικό θέατρο του 17ου αιώνα

21.

ΚΕ-ΛΟΓ-21

Το θέατρο του παραλόγου

22.

ΚΕ-ΛΟΓ-22

Σύγχρονη γαλλική δραματουργία

23.

ΚΕ-ΛΟΓ-23

Ειδικά ζητήματα δραματολογίας

24.

ΚΕ-ΛΟΓ-24

Θεωρία του θεάτρου και του δράματος

25.

ΚΕ-ΛΟΓ-25

Ειδικά θέματα πολιτισμού

26.

ΚΕ-ΛΟΓ-26

Πολιτισμικές θεωρίες

27.

ΚΕ-ΛΟΓ-27

Διαπολιτισμικότητα και παγκοσμιοποίηση

28.

ΚΕ-ΛΟΓ-28

Εισαγωγή στη γαλλόφωνη λογοτεχνία

29.

ΚΕ-ΛΟΓ-29

Παράδοση και εξέλιξη των λογοτεχνικών ειδών

30.

ΚΕ-ΛΟΓ-30

Εξέλιξη λογοτεχνικών μύθων

31.

ΚΕ-ΛΟΓ-31

Λογοτεχνία και Διαπολιτισμικότητα

32.

ΚΕ-ΛΟΓ-32

Ζητήματα ποιητικής

33.

ΚΕ-ΛΟΓ-33

Ζητήματα θεωρίας της λογοτεχνίας

34.

ΚΕ-ΛΟΓ-34

Δημιουργική γραφή

35.

ΚΕ-ΛΟΓ-35

Διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας μέσα από τη λογοτεχνία

36.

ΚΕ-ΛΟΓ-36

Ειδικά θέματα Γενικής Συγκριτικής Γραμματολογίας Ι, 5 ECTS (για τους φοιτητές Erasmus)

37.

ΚΕ-ΛΟΓ-37

Ειδικά θέματα Γενικής Συγκριτικής Γραμματολογίας ΙΙ, 5 ECTS (για τους φοιτητές Erasmus)

38.

ΚΕ-ΛΟΓ-38

Τέχνη και Λογοτεχνία, 5 ECTS (για τους φοιτητές Erasmus)