επαα

Σπουδές: Τα τμήματα Γαλλικής Φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιονίου καθώς και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας (κατεύθυνση Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχουν σπουδές για τη διδασκαλία και τη μελέτη της γαλλικής γλώσσας. Η διάρκεια των σπουδών είναι οχτώ εξάμηνα. Σπουδές επίσης, μπορούν να γίνουν και σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών που συνεργάζονται με πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ και το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και προσόντων στην αγορά εργασίας. Μπορεί, επίσης, να φοιτήσει στο Γαλλικό Ινστιτούτο αποκτώντας στη συνέχεια επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όχι όμως το δικαίωμα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση. Η επιστήμη της γαλλικής φιλολογίας έχει ως αντικείμενο την έρευνα και τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ως ξενόγλωσση φιλολογία περιλαμβάνει κλάδους, όπως ο γαλλικός πολιτισμός, η διδακτική της γαλλικής γλώσσας και η μετάφραση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου Γαλλικής Γλώσσας προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 4, παρ. 12 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και το ΠΔ 349/1992 (ΦΕΚ 171/τ. Α/1992). Εφόσον υπηρετεί σε Γυμνάσιο, Λύκειο ή ΕΠΑ.Σ, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα. Όταν εργάζεται στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας. Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: Έχει τη δυνατότητα να κάνει μεταπτυχιακά-διδακτορική διατριβή και ακαδημαϊκή καριέρα· να εργαστεί στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση ως καθηγητής γαλλικής φιλολογίας· ως φροντιστής ή οικοδιδάσκαλος γαλλικών, ή ως μεταφραστής στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και σε θέσεις που χρειάζονται καλές γνώσεις γαλλικής γλώσσας. Το ισοζύγιο του επαγγέλματος είναι θετικό και οι προοπτικές απασχόλησης κρίνονται ευνοϊκές λόγω της αυξημένης ζήτησης των πτυχιούχων στα κέντρα ξένων γλωσσών, της ανάπτυξης του τουρισμού, του εμπορίου, της ανάθεσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οργάνωσης συνεδρίων, εκθέσεων κ.λπ.

Πηγές Πληροφόρησης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210/7277450-1, http://www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.html Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πανεπιστημιούπολη, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310/995176-8, http://www.frl.auth.gr Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 26610/22993, 45614, http://www.uion.edu.gr/txgmd/index.htm Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ.: Στουρνάρη 53, 104 32 Αθήνα, τηλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966. Γαλλικό Ινστιτούτο: Σίνα 31, Αθήνα, τηλ.:210/3398600, http://www.ifa.gr ΔΟΑΤΑΠ - Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο: 210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΟΑΤΑΠ - Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), Αθήνα Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), Τ.Κ. 105 64, τηλ: 210-3243923, fax: 210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας: Τ.Θ. 20537, Τ.Κ. 1678 Λευκωσία, τηλ.: 00357-22894000, φαξ: 00357-22894463, htpp://www.ucy.ac.cy (Πηγή:Βάση δεδομένων ΟΑΕΔ)

Επάγγελμα: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑΣ) Περιγραφή Επαγγέλματος: Αντικείμενο της εργασίας του είναι η διδασκαλία της γλώσσας της ειδικότητάς του στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και σε κέντρα ξένων γλωσσών με τη βοήθεια και χρήση της τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, ο φιλόλογος γλωσσικής τεχνολογίας στην προσπάθειά του να πλησιάσει το μαθητή και να αυξήσει την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία και την κρίση του χρησιμοποιεί εναλλακτικές και συμπληρωματικές μεθόδους διδασκαλίας που βασίζονται στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην κριτική αναζήτηση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, λεξικών και ποικίλων βοηθητικών εφαρμογών γλωσσολογικών θεμάτων. Ακόμη, είναι δυνατόν να ασχολείται με την έρευνα στα πεδία των επιστημών της Γλώσσας και της Επικοινωνίας, καθώς και στις εφαρμογές τεχνολογιών στα πεδία αυτά. Έτσι μπορεί να σχεδιάζει προγράμματα και να παράγει διδακτικό υλικό, προωθώντας την εκμάθηση των ξένων γλωσσών, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, συμμετέχοντας στο γλωσσικό γίγνεσθαι του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου, και κυρίως εφαρμόζοντας τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Για την εκτέλεση της εργασίας του χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, εξειδικευμένα ηλεκτρονικά λεξικά, καθώς και ειδικά προγράμματα λογισμικού αλληλεπίδρασης ανθρώπου - υπολογιστή και ποικίλες εφαρμογές αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής, συστήματα μηχανικής μετάφρασης, ή ανάκτησης και εξαγωγής πληροφορίας από βάσεις δεδομένων. (Πηγή:Βάση δεδομένων ΟΑΕΔ)

Επάγγελμα: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΟΛΟΓΟΣ Περιγραφή Επαγγέλματος: Αντικείμενο της εργασίας του είναι η απόδοση κειμένων από μια γλώσσα (συνήθως τη μητρική) σε μια ξένη γλώσσα, ή το αντίστροφο. Ανάλογα με τον τομέα ειδίκευσής του (όπως οικονομία, ιατρική, λογοτεχνία, ποίηση κ.λπ.) χρησιμοποιεί λεξικά με την αντίστοιχη ορολογία για την καλύτερη δυνατή απόδοση των όρων. Ειδικότερα, μελετά το κείμενο που καλείται να αποδώσει σε μια άλλη γλώσσα, για να συλλάβει το ύφος και τις ιδιαιτερότητές του. Έπειτα το μεταφράζει επιλέγοντας την απόδοση που αντανακλά καλύτερα το πνεύμα και νόημα του πρωτότυπου κειμένου. Επιχειρεί τη προσέγγιση κειμένων που παρουσιάζουν μεταφραστικό ενδιαφέρον σε σχέση τόσο με τα γλωσσικά, δηλαδή λεξιλογικά, μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά, υφολογικά, πολιτισμικά, πραγματολογικά, όσο και τα εξωγλωσσικά στοιχεία. Τέλος, αντιπαραβάλλει το πρωτότυπο κείμενο με μετάφραση, ελέγχει δηλαδή αν το έχει αποδώσει σωστά. Για τη διευκόλυνση της εργασίας του χρησιμοποιεί γενικά και εξειδικευμένα λεξικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και ειδικά προγράμματα λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. (Πηγή:Βάση δεδομένων ΟΑΕΔ)

Επάγγελμα: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ Περιγραφή Επαγγέλματος: Η διαχρονική μελέτη και σύγκριση λογοτεχνικών κειμένων και ποιητικών έργων της γαλλικής γλώσσας με ανάλογα κείμενα της ελληνικής, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών κυρίως γλωσσών, σε συνδυασμό με την έρευνα σε θέματα φωνητικής και φωνολογίας είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Για παράδειγμα, ο Φιλόλογος Συγκριτικής Γραμματολογίας και Γαλλοφωνίας ασχολείται με τη συγκριτική μελέτη ελληνικών και γαλλικών λογοτεχνικών έργων καθώς και με τη διδασκαλία και ερμηνεία τους προκειμένου να διαπιστωθεί η σημαντική συμβολή τους στη διαμόρφωση του λογοτεχνικού γίγνεσθαι και στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πνεύματος. Ακόμη, ασχολείται με την εκμάθηση τρόπων προφορικής γλωσσικής έκφρασης σε θέματα πρόσληψης και παραγωγής των φθόγγων και των επιτονικών φαινομένων της ελληνικής και της γαλλικής γλώσσας με σκοπό τη συνειδητοποίηση της λειτουργίας του φωνητικού συστήματος των δύο γλωσσών και τη βελτίωση της προφοράς των εκπαιδευόμενων στα γαλλικά. Επίσης, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα αρθρωτικής φωνητικής, όπως η περιγραφή των φωνητικών οργάνων και ο ρόλος τους στο σχηματισμό των φθόγγων (ιδιαίτερα της ελληνικής και της γαλλικής), στη φωνητική καταγραφή (διεθνές φωνητικό αλφάβητο), στα φαινόμενα προσωδίας κ.ά. Τέλος, μελετά και συγκρίνει, μέσα από τα διάφορα έργα Ελλήνων και Γάλλων συγγραφέων, μια σειρά από θέματα, όπως οι κοινωνικές αιτίες για τις φωνητικές και φωνολογικές αλλαγές, η κοινωνική και γεωγραφική διαφοροποίηση της γαλλικής γλώσσας, η συγκρότηση φωνολογικών συστημάτων και η σχέση της με την οικονομία, οι γλώσσες με μουσικούς τόνους κ.ά. (Πηγή:Βάση δεδομένων ΟΑΕΔ)ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Τμήματος.

Χάρτης

Φωτογραφίες

Επισκέψεις

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 46 επισκέπτες και κανένα μέλος

Επικοινωνήστε

(+30) 2310-995176

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.