Προκηρύξεις θέσεων

Όλες οι προκηρύξεις νέων θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ.4 του Ν. 3848/2010, δημοσιοποιούνται στον επίσημο δικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.Ε
ναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται και τον αντίστοιχο δικτυακό τόπο του Α.Π.Θ.


ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ