Ερευνητικά Προγράμματα

Τα μέλη ΔΕΠ, αλλά και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, συμμετέχουν τακτικά σε ερευνητικά προγράμματα είτε ατομικά, είτε ως μέλη των Τομέων ή/και του Τμήματος. Ενδεικτικά για κάθε Τομέα αναφέρονται:
ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Τομέας συμμετέχει τα τελευταία χρόνια σε αρκετά σημαντικά ερευνητικά προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πλέον πρόσφατα:ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
 
Τα μέλη του Τομέα Λογοτεχνίας συμμετέχουν δυναμικά στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ως υπεύθυνοι διαπανεπιστημιακών συμφωνιών ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus/Socrates) όπως και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα κινητικότητας διδακτικού προσωπικού. Παράλληλα φιλοξενούνται ξένοι φοιτητές και προσκαλούνται  ειδικοί ερευνητές, οι οποίοι παραδίδουν στους φοιτητές μαθήματα και σεμινάρια που σχετίζονται με τα ποικίλα πεδία του προγράμματος Σπουδών.
Αναλαμβάνουν επίσης, ως επιστημονικώς υπεύθυνοι, ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.:
Επιπλέον, στις δραστηριότητες του Τομέα Λογοτεχνίας περιλαμβάνεται η έκδοση, σε συνεργασία με τους άλλους δυο Τομείς, του ετήσιου επιστημονικού περιοδικού Συν-Θέσεις/Syn-Thèses, καθώς και η συνεργασία με επιστημονικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, με στόχο την προώθηση της γαλλικού πολιτισμού και της γαλλοφωνίας γενικότερα: Ενδεικτικά ο Τομέας έχει συμμετάσχει σε:
Βιβλιοπαρουσιάσεις σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και τα βιβλιοπωλεία της πόλης.


ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
 
Η ερευνητική πολιτική του Τομέα Μετάφρασης έχει ως άξονες τη μεταφρασεολογία, τη μεταφραστική, τη γλωσσολογική και διαπολιτισμική προσέγγιση της μετάφρασης, την ορολογία, την ορογραφία, τη διαπολιτισμική μεσολάβηση, την αυτόματη επεξεργασία γλωσσών και την υπολογιστική γλωσσολογία. Μέλημα των ερευνητών του Τομέα αποτελεί τόσο η παρακολούθηση των θεωρητικών εξελίξεων στο πεδίο της μετάφρασης όσο και οι αλλαγές στη μεταφραστική πρακτική, ειδικά στο πλαίσιο του νέου υποδείγματος που διαμορφώνουν οι νέες τεχνολογίες. Στην προσπάθεια του για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, την καθιέρωση της μεταφραστικής επιστήμης στη χώρα μας και την επικοινωνία με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ο Τομέας οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα συνέδρια, ημερίδες, επιστημονικές συναντήσεις και σεμινάρια:

Παράλληλα, ο Τομέας διοργανώνει σεμινάρια με επιμορφωτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της μεταφραστικής τεχνολογίας (επιμόρφωση σε μεταφραστικές μνήμες) και παρουσιάσεις της προόδου της έρευνας των διδακτορικών φοιτητών που επιβλέπονται από μέλη του Τομέα. Για την καλύτερη ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα, το 2004 ιδρύθηκε το Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας Λόγου, το οποίο ανήκει στον Τομέα και δραστηριοποιείται στον επιστημονικό πεδίο της Αυτόματης επεξεργασίας των φυσικών γλωσσών και της Μετάφρασης (βλ. ιστοσελίδα). 
Ο Τομέας και το Εργαστήριο έχει διατμηματικές, διαπανεπιστημιακές συνεργασίες και συνεργασίες με διάφορους ερευνητικούς φορείς (Ερευνητική ομάδα υπολογιστικής φυσικής του ΑΠΘ, CHI –Chaos and Innovation Research Unit, Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Institut Gaspard-Monge (IGM) του Πανεπιστημίου Paris-Est, Centre du Traitement Automatique du Langage (CENTAL), Πανεπιστήμιο Louvain-la-Neuve, Laboratoire d’Informatique (LI) του Πανεπιστημίου Tours, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας κ.ά.) Επίσης, ο Τομέας φροντίζει να αναπτύσσει συνεργασίες με τα μεταφραστικά γραφεία και τους συλλόγους μεταφραστών της πόλης για τη μελέτη και την αναβάθμιση του προσφερόμενου μεταφραστικού προϊόντος, ενώ συνεργάζεται και με ελληνικούς εκδοτικούς οίκους για την προώθηση μεταφράσεων σύγχρονων Γάλλων συγγραφέων και αντίστοιχα, με το ΕΚΕΒΙ, για την προώθηση της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας στη γαλλόφωνη αγορά. Τέλος, ο Τομέας έχει συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία και την τροφοδότηση της Online Βιβλιογραφικής Μεταφρασεολογικής Βάσης Πληροφοριών από τον εκδοτικό οίκο J. Benjamins Publishing Company.
Μέλη του Τομέα δραστηριοποιούνται σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε υποέργα της πράξης Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ ).
Ο Τομέας Μετάφρασης πρωτοστάτησε, στο πλαίσιο της 3ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων στην ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας (ΕΕΜ). 
Για την ερευνητική δραστηριότητα των μελών του Τομέα, βλ. τα βιογραφικά τους.