ΕΡΕΥΝΑΕρευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα

Τα μέλη ΔΕΠ, αλλά και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, συμμετέχουν τακτικά σε ερευνητικά προγράμματα είτε ατομικά, είτε ως μέλη των Τομέων ή/και του Τμήματος. Ενδεικτικά για κάθε Τομέα αναφέρονται:

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Τομέας συμμετέχει τα τελευταία χρόνια σε αρκετά σημαντικά ερευνητικά προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πλέον πρόσφατα:

 • Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ): Πρόκειται για πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας που στοχεύει στην ανάπτυξη και στη λειτουργία ενός ελληνικού συστήματος πιστοποίησης της γλωσσομάθειας, αντίστοιχου με τα συστήματα πιστοποίησης που προσφέρονται στην ελληνική εκπαιδευτική αγορά από ξένους φορείς (2003-2013). Το ΚΠγ, που έχει αναπτυχθεί με βάσει το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς» του Συμβουλίου της Ευρώπης, στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας ενός ατόμου να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής. Οι εξετάσεις για το ΚΠγ ελέγχουν και αξιολογούν τη γνώση 6 ξένων γλωσσών (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής και τουρκικής) κυρίως από Έλληνες χρήστες. Για το λόγο αυτό, λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας και ελέγχονται οι επικοινωνιακές ικανότητες διαμεσολάβησης από την ελληνική στην ξένη γλώσσα, σε αντίθεση με άλλα συστήματα αξιολόγησης, τα οποία σχεδιάζουν τις εξετάσεις τους σε μία μόνο ξένη γλώσσα, ανεξάρτητα από τους χρήστες και το περιβάλλον χρήσης της. Ιστότοπος http://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-main/kpg-main.html.
 • Η ανάπτυξη του ιστοχώρου ψηφιακού υλικού για την προετοιμασία των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων στο ειδικό μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας “study4french» που σχεδιάστηκε από τα Τμήματα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ (2012-2013).
  Ο ιστότοπος, αξιολογήθηκε και βραβεύθηκε στο πλαίσιο της δράσης "Μάθηση 2.0 plus" και απέσπασε "ειδική μνεία ενδιαφέροντος". Ιστότοπος http://www.study4french.gr.

 • Το υποέργο του Υπουργείου Παιδείας "Πιστοποίηση δεξιοτήτων εκπαιδευτικών" της πράξης "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση" του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (2005)
 • Το Θεματικό ΔίκτυοTNP2 - Languages, New Learning Environments – The European Learning Space (2000-2003) στο πλαίσιο του προγράμματος SOCRATES. Μέλος του Τομέα συμμετείχε στην επιστημονική επιτροπή του προγράμματος το οποίο συντόνισε το Freie Universität Berlin. Ιστότοπος http://userpage.fu-berlin.de/elc/tnp2/learnenv.html#sc
 • Το πρόγραμμα ΕΚΑΤΗ  (Εκπαίδευση/ Κατάρτιση εξ Αποστάσεως μέσω Τεχνολογιών της πλΗροφορίας) στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2003-2006).
 • Το ερευνητικό πρόγραμμα "Αξιοποίηση των ασύγχρονων συστημάτων τηλεκπαίδευσης για γλωσσική διδασκαλία" (89336) στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας στο ΑΠΘ (Δράση Δ: ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών) (2013-2014).
 • Το ερευνητικό πρόγραμμα "Καινοτόμες τεχνολογίες και εικονικά περιβάλλοντα διδασκαλίας στη γλωσσική εκπαίδευση" (New technologies and virtual environments in language learning & training) στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας στο ΑΠΘ (Δράση Δ: ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών) (2011-2012).
 • Μέλη του Τομέα έχουν επίσης συμμετάσχει τα προηγούμενα χρόνια σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο των ΕΠΕΑΕΚ Ι (ΞΕΝΙΟΣ), LEONARDO DA VINCI (DIMITRA), LINGUA III (CARPE D.M.), ΕΚΤ και DEFI-MED-CAMPUS (1990-2000)ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

 
Τα μέλη του Τομέα Λογοτεχνίας συμμετέχουν δυναμικά στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ως υπεύθυνοι διαπανεπιστημιακών συμφωνιών ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus/Socrates) όπως και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα κινητικότητας διδακτικού προσωπικού. Παράλληλα φιλοξενούνται ξένοι φοιτητές και προσκαλούνται  ειδικοί ερευνητές, οι οποίοι παραδίδουν στους φοιτητές μαθήματα και σεμινάρια που σχετίζονται με τα ποικίλα πεδία του προγράμματος Σπουδών.
Αναλαμβάνουν επίσης, ως επιστημονικώς υπεύθυνοι, ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.:
 • «Σκέψεις της Αμαζόνας: μεταμορφώσεις και αναστοχασμός της γυναικείας ταυτότητας μέσα από την ευρωπαϊκή λογοτεχνική πρωτοπορία του 20ού αιώνα», 2013
 • «Η επίδραση της ποίησης του Yves Bonnefoy στη σύγχρονη ελληνική ποίηση», 2013
 • H έννοια της αριστοτελικής κάθαρσης στη γαλλική δραματουργία του 21ου αιώνα, μέσα από το έργο και τις παραστάσεις των γάλλων συγγραφέων Olivier Py  και  Joël  Pommerat.
Επιπλέον, στις δραστηριότητες του Τομέα Λογοτεχνίας περιλαμβάνεται η έκδοση, σε συνεργασία με τους άλλους δυο Τομείς, του ετήσιου επιστημονικού περιοδικού Συν-Θέσεις/Syn-Thèses, καθώς και η συνεργασία με επιστημονικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, με στόχο την προώθηση της γαλλικού πολιτισμού και της γαλλοφωνίας γενικότερα: Ενδεικτικά ο Τομέας έχει συμμετάσχει σε:
 • Εκδήλωση αφιερωμένη στον Πικάσο «Ζωντανεύοντας τα λόγια του... Λόγια για τον Πικάσο» που έγινε το 2008 στο Τελλόγλειο Ίδρυμα, σε συνεργασία με το Τμήμα Θεάτρου του Α.Π.Θ. και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.
 • Ειδική εκδήλωση  που οργάνωσε η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης προς τιμήν της συγγραφέως Μαρίας Λαμπαδαρίδου-Πόθου, (10 Μαΐου 2010).
 • Παρουσίαση θεατρικού αναλογίου βασισμένο σε αποσπάσματα του διηγήματος του Μωπασσάν, Το σπίτι Τελλιέ (Φεβρουάριος 2011) σε συνεργασία με το Τελλόγλειο Ίδρυμα  με αφορμή την έκθεση του Τουλούζ Λωτρέκ.
 • Επιστημονική υποστήριξη  και συμμετοχή του  Τομέα Λογοτεχνίας στην ημερίδα     για την Γαλλοφωνία «Από τη μια γλώσσα στην άλλη» που διοργάνωσε η Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί (8 Μαρτίου 2013)

Βιβλιοπαρουσιάσεις σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και τα βιβλιοπωλεία της πόλης.


ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Η έρευνα που διεξάγεται στον Τομέα Μετάφρασης έχει ως άξονες τη μεταφρασεολογία, τη γλωσσολογική, πολιτισμική, κοινωνιολογική, ιδεολογική προσέγγιση της μετάφρασης, τη σημειολογία της μετάφρασης, την ορολογία, τη διαπολιτισμική μεσολάβηση, την αυτόματη επεξεργασία γλωσσών και την υπολογιστική γλωσσολογία με έμφαση στα μεταφραστικά εργαλεία.

Μέλημα των ερευνητών του Τομέα αποτελεί τόσο η παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο της μεταφρασεολογίας όσο και των αλλαγών στη μεταφραστική πρακτική, ειδικά στο πλαίσιο του νέου υποδείγματος που διαμορφώνουν οι νέες τεχνολογίες. Στην προσπάθεια του να προωθήσει την επιστημονική έρευνα στο πεδίο της μετάφρασης-μεταφρασεολογίας, να καθιερώσει το πεδίο της μεταφρασεολογίας στη χώρας μας και να εγκαθιδρύσει έναν διαρκή διάλογο τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ο Τομέας οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα συνέδρια, ημερίδες, επιστημονικές συναντήσεις και σεμινάρια. Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένα από αυτά:

 • 2002: Διεθνές Συνέδριο «Μεταφράζοντας στον 21ο αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές», στο οποίο συμμετείχαν με ανακοινώσεις 100 περίπου επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • 2006: 1η Συνάντηση Νέων Μεταφρασεολόγων. Θα ακολουθήσουν από το 2009 ως το 2017 άλλες πέντε συναντήσεις, οργανωμένες ανά διετία με τίτλο «Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων». Οι επιστημονικές αυτές συναντήσεις, οι οποίες συγκεντρώνουν ελληνόφωνους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οργανώνονται πλέον ανά τριετία. Το 2020, ωστόσο, η 7η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2021.
 • Ημερίδα με θέμα: «Η ελληνική γλώσσα στην Ευρώπη», σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2011).
 • Ημερίδα με τίτλο: «Το Επάγγελμα του Μεταφραστή», σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΕΚΠΑ, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και την ΠΕΜ (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2012).
 • Ημερίδα με θέμα: «Η μετάφραση στον εκδοτικό χώρο» (Θεσσαλονίκη, 9 Νοεμβρίου 2016, το βίντεο της ημερίδας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.auth.gr/video/22171).
 • Διεθνές συνέδριο με θέμα: «Le crime et la crise: Écritures et réécritures de la littérature policière contemporaine», σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, 2-3 Δεκεμβρίου 2016.

Ο Τομέας Μετάφρασης πρωτοστάτησε, στο πλαίσιο της 3ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων το 2011, στην ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας (ΕΕΜ).

Παράλληλα, ο Τομέας διοργανώνει σεμινάρια ενημερωτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα στο πεδίο της μετάφρασης και της μεταφρασεολογίας.

Επίσης, μέσω του ΚΕΔΕΒΙΜ του ΑΠΘ, οργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης σε ειδικά θέματα της μετάφρασης, όπως τα ακόλουθα:

 • 2019 – 2021 Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Α’ κύκλος Επιμόρφωσης στον Διαγλωσσικό και Ενδογλωσσικό Υπερτιτλισμό» , στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. (http://ypertitlismos.frl.auth.gr/). Επιστημονικά Υπεύθυνος Σ. Γραμμενίδης.
 • 2016 – 2017 Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Υπολογιστική Γλωσσολογία με εφαρμογές στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών» που διεξήχθη στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. Επιστημονικά Υπεύθυνος Σ. Γραμμενίδης.

Ο Τομέας φροντίζει να αναπτύσσει συνεργασίες με τα μεταφραστικά γραφεία, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών-τριών και για ερευνητικούς σκοπούς, όπως επίσης και με τους συλλόγους μεταφραστών. Τέλος έχει συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία και την τροφοδότηση της Βιβλιογραφικής Μεταφρασεολογικής Βάσης Πληροφοριών από τον εκδοτικό οίκο J. Benjamins Publishing Company.

Για την καλύτερη ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα, το 2004 ιδρύθηκε το «Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας Λόγου», το οποίο ανήκει στον Τομέα και δραστηριοποιείται στα επιστημονικά πεδία της Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας και της Αυτόματης επεξεργασίας των φυσικών γλωσσών. Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι σήμερα ο καθηγητής κ. Γραμμενίδης.

Μέλη του Τομέα συμμετέχουν επίσης ενεργά ως ιδρυτικά μέλη σε δύο Εργαστήρια της Φιλοσοφικής Σχολής, το Εργαστήριο Σημειωτικής, με πρόεδρο τον αναπληρωτή καθηγητή Ε. Κουρδή· και το Εργαστήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών, στο οποίο πρώτη διευθύντρια διετέλεσε η καθηγήτρια Τ. Δημητρούλια.

Τα μέλη του Τομέα διευθύνουν ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζονται σε άλλα. Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα από αυτά:

 • 2019 – 2021 TRAMIG Πρόγραμμα ERASMUS +, Training newly arrived migrants for community interpreting and intercultural mediation (TRAMIG) https://tramig.eu/. Επιστημονικά Υπεύθυνος για την Ελλάδα:  Σ. Γραμμενίδης, Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας: Ε. Λουπάκη.
 • 2017-2021: «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ. Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία», υποέργο ΑΠΘ (ΕΣΠΑ). (https://apollonis-infrastructure.gr/ http://apollonis.frl.auth.gr/)  Επιστημονικά υπεύθυνη: Τ. Δημητρούλια.
 • 2017-2020: «Πολιτισμικοί διαμεσολαβητές ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (1830-1974)» (ΕΙΕ και Γαλλική Σχολή Αθηνών). Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας: Τ. Δημητρούλια.
 • 2015-2020: Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιστημονικά υπεύθυνη για το ΑΠΘ: Τ. Δημητρούλια.
 • 2015: «H χρήση της τεχνολογίας eye-tracking για την μελέτη της επίδρασης των σημειωτικών στοιχείων στην ανάγνωση διαφημίσεων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα» (Δράση Γ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστήμων, ΕΛΚΕ ΑΠΘ). Επιστημονικά υπεύθυνος: Ε. Κουρδής.
 • 2014 – 2015 «Καταγραφή της μεταφρασεολογικής έρευνας στον ελληνόφωνο χώρο και δημιουργία online διαδικτυακής Bιβλιογραφικής Βάσης Πληροφοριών», με χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ. Το υλικό είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση http://niobe.frl.auth.gr/hstbibliography/. Επιστημονικά Υπεύθυνος: Σ. Γραμμενίδης
 • 2014-2015: «Eθνική Υποδομή Γλωσσικών πόρων και Τεχνολογιών Clarin:el». Επιστημονικά υπεύθυνη ΑΠΘ: Τ. Δημητρούλια.
 • 2013-14 «Συγκρότηση παράλληλου σώματος λογοτεχνικών κειμένων μεταφρασμένων από τα γαλλικά προς τα ελληνικά» (Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, ΔΡΑΣΗ Β, ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας). Το σώμα εμπλουτίζεται διαρκώς και είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση http://corpora.frl.auth.gr. Επιστημονικά υπεύθυνη: Τ. Δημητρούλια.
 • 2013-2014  «Σχέδιο Ευρωπαϊκής Ορολογίας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» (Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, ΔΡΑΣΗ Α, ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας). Επιστημονικά υπεύθυνη: Ε. Λουπάκη.
 • 2011-2015  «Απεικονίσεις της γλωσσικής ποικιλότητας και γλωσσικές ιδεολογίες στα κείμενα της μαζικής κουλτούρας: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού για μαθήματα κριτικής γλωσσικής επίγνωσης» (ΘΑΛΗΣ, πρόταση 47, Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Πατρών, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης και Αμβούργου). Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας: Ε. Κουρδής.
 • 2010 – 2014 Ερευνητικό έργο 2.13 με τίτλο Εκ του σύνεγγυς και εξ αποστάσεως επιμόρφωση αξιολογητών γαλλικής, το οποίο ανήκει στην πράξη «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ). Επιστημονικά Υπεύθυνος: Σ. Γραμμενίδης.
 • 2010-2014 «Σύνδεση της Πιστοποίησης στη Γαλλική και Ιταλική Γλώσσα με την Εκπαίδευση» (υποέργο 2.17 της πράξης Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»-ΕΣΠΑ. Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας: Ε. Κουρδής και Ε. Λουπάκη.
 • 2004 – 2005 «Πίνακας κυρίων ονομάτων για το έργο Ιστορία των Ισραηλιτών της Σαλονίκης » του Τομέα Μετάφρασης, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, A.Π.Θ. Επιστημονικά υπεύθυνη: Α. Νενοπούλου, Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας: Ε. Λουπάκη.
 • 1996 – 2000 Ερευνητικό έργο «Ιστορία των Ισραηλιτών της Σαλονίκης» του Τομέα Μετάφρασης, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, A.Π.Θ. Επιστημονικά υπεύθυνες: Α. Νενοπούλου και T. Συμεωνίδου-Xριστίδου, Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας: Ε. Λουπάκη.

Ο Τομέας και το Εργαστήριο έχει διατμηματικές, διαπανεπιστημιακές συνεργασίες και συνεργασίες με διάφορους ερευνητικούς φορείς (Ερευνητική ομάδα υπολογιστικής φυσικής του ΑΠΘ, CHI –Chaos and Innovation Research Unit, Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Institut Gaspard-Monge (IGM) του Πανεπιστημίου Paris-Est, Centre du Traitement Automatique du Langage (CENTAL), Πανεπιστήμιο Louvain-la-Neuve, Laboratoire d’Informatique (LI) του Πανεπιστημίου Tours, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας κ.ά.)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα των μελών του Τομέα, ανατρέξτε στα βιογραφικά τους.

 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Τμήματος.

Χάρτης

Φωτογραφίες

Επισκέψεις

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 48 επισκέπτες και κανένα μέλος

Επικοινωνήστε

(+30) 2310-995176

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.