ΕΡΕΥΝΑΕρευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα

Τα μέλη ΔΕΠ, αλλά και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, συμμετέχουν τακτικά σε ερευνητικά προγράμματα είτε ατομικά, είτε ως μέλη των Τομέων ή/και του Τμήματος. Ενδεικτικά για κάθε Τομέα αναφέρονται:
ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Τομέας συμμετέχει τα τελευταία χρόνια σε αρκετά σημαντικά ερευνητικά προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πλέον πρόσφατα:

 • Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ): Πρόκειται για πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας που στοχεύει στην ανάπτυξη και στη λειτουργία ενός ελληνικού συστήματος πιστοποίησης της γλωσσομάθειας, αντίστοιχου με τα συστήματα πιστοποίησης που προσφέρονται στην ελληνική εκπαιδευτική αγορά από ξένους φορείς (2003-2013). Το ΚΠγ, που έχει αναπτυχθεί με βάσει το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς» του Συμβουλίου της Ευρώπης, στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας ενός ατόμου να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής. Οι εξετάσεις για το ΚΠγ ελέγχουν και αξιολογούν τη γνώση 6 ξένων γλωσσών (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής και τουρκικής) κυρίως από Έλληνες χρήστες. Για το λόγο αυτό, λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας και ελέγχονται οι επικοινωνιακές ικανότητες διαμεσολάβησης από την ελληνική στην ξένη γλώσσα, σε αντίθεση με άλλα συστήματα αξιολόγησης, τα οποία σχεδιάζουν τις εξετάσεις τους σε μία μόνο ξένη γλώσσα, ανεξάρτητα από τους χρήστες και το περιβάλλον χρήσης της. Ιστότοπος http://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-main/kpg-main.html.
 • Η ανάπτυξη του ιστοχώρου ψηφιακού υλικού για την προετοιμασία των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων στο ειδικό μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας “study4french» που σχεδιάστηκε από τα Τμήματα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ (2012-2013).
  Ο ιστότοπος, αξιολογήθηκε και βραβεύθηκε στο πλαίσιο της δράσης "Μάθηση 2.0 plus" και απέσπασε "ειδική μνεία ενδιαφέροντος". Ιστότοπος http://www.study4french.gr.

 • Το υποέργο του Υπουργείου Παιδείας "Πιστοποίηση δεξιοτήτων εκπαιδευτικών" της πράξης "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση" του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (2005)
 • Το Θεματικό ΔίκτυοTNP2 - Languages, New Learning Environments – The European Learning Space (2000-2003) στο πλαίσιο του προγράμματος SOCRATES. Μέλος του Τομέα συμμετείχε στην επιστημονική επιτροπή του προγράμματος το οποίο συντόνισε το Freie Universität Berlin. Ιστότοπος http://userpage.fu-berlin.de/elc/tnp2/learnenv.html#sc
 • Το πρόγραμμα ΕΚΑΤΗ  (Εκπαίδευση/ Κατάρτιση εξ Αποστάσεως μέσω Τεχνολογιών της πλΗροφορίας) στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2003-2006).
 • Το ερευνητικό πρόγραμμα "Αξιοποίηση των ασύγχρονων συστημάτων τηλεκπαίδευσης για γλωσσική διδασκαλία" (89336) στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας στο ΑΠΘ (Δράση Δ: ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών) (2013-2014).
 • Το ερευνητικό πρόγραμμα "Καινοτόμες τεχνολογίες και εικονικά περιβάλλοντα διδασκαλίας στη γλωσσική εκπαίδευση" (New technologies and virtual environments in language learning & training) στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας στο ΑΠΘ (Δράση Δ: ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών) (2011-2012).
 • Μέλη του Τομέα έχουν επίσης συμμετάσχει τα προηγούμενα χρόνια σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο των ΕΠΕΑΕΚ Ι (ΞΕΝΙΟΣ), LEONARDO DA VINCI (DIMITRA), LINGUA III (CARPE D.M.), ΕΚΤ και DEFI-MED-CAMPUS (1990-2000)


ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
 
Τα μέλη του Τομέα Λογοτεχνίας συμμετέχουν δυναμικά στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ως υπεύθυνοι διαπανεπιστημιακών συμφωνιών ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus/Socrates) όπως και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα κινητικότητας διδακτικού προσωπικού. Παράλληλα φιλοξενούνται ξένοι φοιτητές και προσκαλούνται  ειδικοί ερευνητές, οι οποίοι παραδίδουν στους φοιτητές μαθήματα και σεμινάρια που σχετίζονται με τα ποικίλα πεδία του προγράμματος Σπουδών.
Αναλαμβάνουν επίσης, ως επιστημονικώς υπεύθυνοι, ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.:
 • «Σκέψεις της Αμαζόνας: μεταμορφώσεις και αναστοχασμός της γυναικείας ταυτότητας μέσα από την ευρωπαϊκή λογοτεχνική πρωτοπορία του 20ού αιώνα», 2013
 • «Η επίδραση της ποίησης του Yves Bonnefoy στη σύγχρονη ελληνική ποίηση», 2013
 • H έννοια της αριστοτελικής κάθαρσης στη γαλλική δραματουργία του 21ου αιώνα, μέσα από το έργο και τις παραστάσεις των γάλλων συγγραφέων Olivier Py  και  Joël  Pommerat.
Επιπλέον, στις δραστηριότητες του Τομέα Λογοτεχνίας περιλαμβάνεται η έκδοση, σε συνεργασία με τους άλλους δυο Τομείς, του ετήσιου επιστημονικού περιοδικού Συν-Θέσεις/Syn-Thèses, καθώς και η συνεργασία με επιστημονικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, με στόχο την προώθηση της γαλλικού πολιτισμού και της γαλλοφωνίας γενικότερα: Ενδεικτικά ο Τομέας έχει συμμετάσχει σε:
 • Εκδήλωση αφιερωμένη στον Πικάσο «Ζωντανεύοντας τα λόγια του... Λόγια για τον Πικάσο» που έγινε το 2008 στο Τελλόγλειο Ίδρυμα, σε συνεργασία με το Τμήμα Θεάτρου του Α.Π.Θ. και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.
 • Ειδική εκδήλωση  που οργάνωσε η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης προς τιμήν της συγγραφέως Μαρίας Λαμπαδαρίδου-Πόθου, (10 Μαΐου 2010).
 • Παρουσίαση θεατρικού αναλογίου βασισμένο σε αποσπάσματα του διηγήματος του Μωπασσάν, Το σπίτι Τελλιέ (Φεβρουάριος 2011) σε συνεργασία με το Τελλόγλειο Ίδρυμα  με αφορμή την έκθεση του Τουλούζ Λωτρέκ.
 • Επιστημονική υποστήριξη  και συμμετοχή του  Τομέα Λογοτεχνίας στην ημερίδα     για την Γαλλοφωνία «Από τη μια γλώσσα στην άλλη» που διοργάνωσε η Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί (8 Μαρτίου 2013)
Βιβλιοπαρουσιάσεις σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και τα βιβλιοπωλεία της πόλης.


ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
 
Η ερευνητική πολιτική του Τομέα Μετάφρασης έχει ως άξονες τη μεταφρασεολογία, τη μεταφραστική, τη γλωσσολογική και διαπολιτισμική προσέγγιση της μετάφρασης, την ορολογία, την ορογραφία, τη διαπολιτισμική μεσολάβηση, την αυτόματη επεξεργασία γλωσσών και την υπολογιστική γλωσσολογία. Μέλημα των ερευνητών του Τομέα αποτελεί τόσο η παρακολούθηση των θεωρητικών εξελίξεων στο πεδίο της μετάφρασης όσο και οι αλλαγές στη μεταφραστική πρακτική, ειδικά στο πλαίσιο του νέου υποδείγματος που διαμορφώνουν οι νέες τεχνολογίες. Στην προσπάθεια του για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, την καθιέρωση της μεταφραστικής επιστήμης στη χώρα μας και την επικοινωνία με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ο Τομέας οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα συνέδρια, ημερίδες, επιστημονικές συναντήσεις και σεμινάρια:
 • 2002: Διεθνές Συνέδριο «Μεταφράζοντας στον 21ο αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές», στο οποίο συμμετείχαν με ανακοινώσεις 100 περίπου επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το παρακολούθησαν 450 άτομα.
 • 2006: 1η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων
 • 2008: 2η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων
 • 2011: 3η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων
 • 2013: 4η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων
 • Ημερίδα με τίτλο «Η ελληνική γλώσσα στην Ευρώπη», σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2011). 7. Ημερίδα με τίτλο «Το Επάγγελμα του Μεταφραστή», σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΕΚΠΑ, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και την ΠΕΜ (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2012).

Παράλληλα, ο Τομέας διοργανώνει σεμινάρια με επιμορφωτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της μεταφραστικής τεχνολογίας (επιμόρφωση σε μεταφραστικές μνήμες) και παρουσιάσεις της προόδου της έρευνας των διδακτορικών φοιτητών που επιβλέπονται από μέλη του Τομέα. Για την καλύτερη ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα, το 2004 ιδρύθηκε το Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας Λόγου, το οποίο ανήκει στον Τομέα και δραστηριοποιείται στον επιστημονικό πεδίο της Αυτόματης επεξεργασίας των φυσικών γλωσσών και της Μετάφρασης (βλ. ιστοσελίδα). 
Ο Τομέας και το Εργαστήριο έχει διατμηματικές, διαπανεπιστημιακές συνεργασίες και συνεργασίες με διάφορους ερευνητικούς φορείς (Ερευνητική ομάδα υπολογιστικής φυσικής του ΑΠΘ, CHI –Chaos and Innovation Research Unit, Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Institut Gaspard-Monge (IGM) του Πανεπιστημίου Paris-Est, Centre du Traitement Automatique du Langage (CENTAL), Πανεπιστήμιο Louvain-la-Neuve, Laboratoire d’Informatique (LI) του Πανεπιστημίου Tours, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας κ.ά.) Επίσης, ο Τομέας φροντίζει να αναπτύσσει συνεργασίες με τα μεταφραστικά γραφεία και τους συλλόγους μεταφραστών της πόλης για τη μελέτη και την αναβάθμιση του προσφερόμενου μεταφραστικού προϊόντος, ενώ συνεργάζεται και με ελληνικούς εκδοτικούς οίκους για την προώθηση μεταφράσεων σύγχρονων Γάλλων συγγραφέων και αντίστοιχα, με το ΕΚΕΒΙ, για την προώθηση της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας στη γαλλόφωνη αγορά. Τέλος, ο Τομέας έχει συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία και την τροφοδότηση της Online Βιβλιογραφικής Μεταφρασεολογικής Βάσης Πληροφοριών από τον εκδοτικό οίκο J. Benjamins Publishing Company.
Μέλη του Τομέα δραστηριοποιούνται σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε υποέργα της πράξης Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ ).
Ο Τομέας Μετάφρασης πρωτοστάτησε, στο πλαίσιο της 3ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων στην ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας (ΕΕΜ). 
Για την ερευνητική δραστηριότητα των μελών του Τομέα, βλ. τα βιογραφικά τους.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Τμήματος.

Χάρτης

Φωτογραφίες

Επισκέψεις

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 535 επισκέπτες και κανένα μέλος

Επικοινωνήστε

(+30) 2310-995176

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.