Επιστημονικά Περιοδικά

Το Τμήμα εκδίδει τα παρακάτω Επιστημονικά Περιοδικά:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "Διά-κείμενα" (REVUE "Inter-textes")

Τα "Δια-Κείμενα" είναι ένα επιστημονικό περιοδικό συγκριτικής γραμματολογίας. Δημοσιεύεται έως και δύο φορές το χρόνο, στο διαδίκτυο και η πρόσβασή του είναι ελεύθερη και δωρεάν. Κάθε τεύχος περιέχει : ένα αφιέρωμα, που είναι η δημοσίευση μιας διεπιστημονικής ημερίδας, μελέτες διάφορες σχετικά μ’ ένα θέμα που άπτεται του επιστημονικού πεδίου:
- της Θεωρίας, της Ιστορίας και της Kριτικής της Λογοτεχνίας,
- της Λογοτεχνικής Πρόσληψης μέσω της Mετάφρασης,
- της σχέσης Γαλλόφωνης και Eλληνόφωνης Λογοτεχνίας,
- της Θεωρίας και της Kριτικής προσέγγισης του Λογοτεχνικού Mύθου
- των σχέσεων μεταξύ Λογοτεχνίας και Kαλών Tεχνών,
- βιβλιογραφίες επιστημονικών έργων, των πέντε τελευταίων ετών συνήθως.
Έξι είναι οι γλώσσες εργασίας: η ελληνική, η γαλλική, η αγγλική, η γερμανική, η ιταλική και η ισπανική. Το περιοδικό δεν έχει αυστηρά δικό του προσανατολισμό. Είναι ανοιχτό στον επιστημονικό διάλογο. Τα Δια-Κείμενα δημοσιεύουν μόνον πρωτότυπα άρθρα. Η επιλογή τους εγγυάται την ποιότητα των δημοσιευμένων άρθρων. Το περιοδικό εκδίδεται από το Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "Συν-θέσεις" (REVUE "Syn-thèses")

Το περιοδικό «Syn-Thèses» (ISSN 1791-6747) εκδίδεται ετησίως. Υπεύθυνος για την έκδοσή του είναι εκ περιτροπής κάθε ένας από τους τρείς τομείς του Τμήματος. Οι επίσημες γλώσσες του περιοδικού είναι η γαλλική, η αγγλική και η ελληνική.

Δείτε τα τεύχη του περιοδικού εδώ