Πιστοποίηση επαρκούς γλωσσικής κατάρτισης

Πιστοποίηση επαρκούς γλωσσικής κατάρτισης για φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus Plus

Η Συνέλευση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στην υπ’ αριθμ. 278/0304-2014 συνεδρίασή της, συζήτησε τις επιμέρους προτάσεις των Τομέων σχετικά με τη θέσπιση κριτηρίων πιστοποίησης γλωσσομάθειας αποκλειστικά και μόνον για τους φοιτητές που σκοπεύουν να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus PLUS και οι οποίοι δεν διαθέτουν άλλη σχετική πιστοποίηση, και αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι η γραμματεία θα χορηγεί στους φοιτητές «Βεβαίωση επαρκούς γλωσσικής κατάρτισης»:

1. Επιπέδου B2 για τους φοιτητές που θα έχουν εξεταστεί με επιτυχία στα ακόλουθα πέντε (5) μαθήματα (συγκεντρώνοντας 21 ECTS):

1ου Εξαμήνου

2ου Εξαμήνου


2. Επιπέδου C1 για τους φοιτητές που θα έχουν εξεταστεί με επιτυχία στα πέντε (5) μαθήματα που απαιτούνται για το επίπεδο Β2 και επιπλέον στα ακόλουθα τρία (3) μαθήματα (συγκεντρώνοντας 32 ECTS):

2ου Εξαμήνου

3ου Εξαμήνου