Πληροφορίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές

Οι τρεις Τομείς εφαρμόζουν συντονισμένη εκπαιδευτική πολιτική, αναπτύσσοντας τόσο ανεξάρτητη όσο και συντονισμένη ερευνητική δραστηριότητα. Και οι τρεις Τομείς προσφέρουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεργαζόμενοι με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια.

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας χορηγεί τους εξής τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών:

Σκοποί του Προγράμματος είναι:

  1. Η μελέτη της λογοτεχνίας ως μέσου διαφύλαξης των γλωσσών/ πολιτισμών.
  2. Η έρευνα στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών/πολιτισμών και η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο της Γλωσσοδιδακτικής.
  3. Η εκπαίδευση μεταφραστών λογοτεχνικών και επιστημονικών κειμένων και η ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης στον τομέα της Μεταφρασεολογίας.
  4. Η επιμόρφωση των πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους διδασκαλίας των γλωσσών/πολιτισμών, των λογοτεχνικών κειμένων και της μετάφρασης ως πράξης.
  5. Η προώθηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γλωσσική εκπαίδευση και στην έρευνα στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών.
  6. Η εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαιδευτική πράξη άμεσα συναρτημένης με την αρχή της γλωσσικής/πολιτισμικής πολυμορφίας στον ευρωπαϊκό χώρο.

 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://pms.frl.auth.gr/

 

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει ως επισπεύδον Τμήμα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον". Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα:

 Το Δ.Π.Μ.Σ. χορηγεί:

Οι γλώσσες που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα είναι ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://dpms.frl.auth.gr/

 

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει ως επισπεύδον Τμήμα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία". Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα:

 Το Δ.Π.Μ.Σ. χορηγεί:

Οι γλώσσες που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα είναι ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://dpms-semiotics.frl.auth.gr/

 

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης που συντονίζει το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και χορηγεί:

Οι γλώσσες που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα είναι ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.  http://155.207.200.34/mait/index.html

 

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας μετέχει ακόμη στα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 

Επιπλέον το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει:

στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Erasmus Mundus «Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες», σε συνεργασία με τα εξής Πανεπιστήμια:

 

ΑΝΟΙΧΤΗ

Πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων : Λήξη υποβολής 20 Ιανουαρίου 2019 ΜΕ Υποτροφίες Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Για περισσότερες πληροφορίες

Επίσημο website του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Erasmus Mundus Master CLE: www.cle.unibo.it