Διακρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Erasmus Mundus CLE «Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες»

Επιπλέον το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει στο Διακρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Erasmus Mundus CLE «Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες». www.cle.unibo.it

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα εξής Πανεπιστήμια:

Για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υποτροφίες και προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή: 21 Οκτωβρίου 2020 έως 18 Ιανουαρίου 2021 (https://cle2.unibo.it/page/40/Presentazione%20della%20domanda)