Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διερμηνεία και Μετάφραση”

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διερμηνεία και Μετάφραση”. Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν τα εξής Τμήματα του Α.Π.Θ.:

Το πρόγραμμα χορηγεί:

Η κατεύθυνση Μετάφρασης αποτελεί μέλος του Δικτύου ΕΜΤ (Ευρωπαϊκό Μάστερ στη Μετάφραση), το οποίο έχει συσταθεί από την Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι γλώσσες που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα είναι ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και ρωσικά. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.  http://gp.enl.auth.gr/el/postgraduate/msc-5

Οι διοικητικές ανάγκες του ΔΠΜΣ καλύπτονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.