ΣΠΟΥΔΕΣΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΠληροφορίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές

 Οι τρεις Τομείς εφαρμόζουν συντονισμένη εκπαιδευτική πολιτική, αναπτύσσοντας τόσο ανεξάρτητη όσο και συντονισμένη ερευνητική δραστηριότητα. Και οι τρεις Τομείς προσφέρουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεργαζόμενοι με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας χορηγεί τους εξής τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών:

 •  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.): Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο με τρεις ειδικεύσεις:
     α) Γαλλική λογοτεχνία και Διαπολιτισμικότητα,
     β) Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία,
     γ) Μεταφρασεολογία - Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου.
 •  Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στους παραπάνω επιστημονικούς τομείς.

Σκοποί του Προγράμματος είναι:

 1. Η μελέτη της λογοτεχνίας ως μέσου διαφύλαξης των γλωσσών/ πολιτισμών.
 2. Η έρευνα στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών/πολιτισμών και η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο της Γλωσσοδιδακτικής.
 3. Η εκπαίδευση μεταφραστών λογοτεχνικών και επιστημονικών κειμένων και η ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης στον τομέα της Μεταφρασεολογίας.
 4. Η επιμόρφωση των πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους διδασκαλίας των γλωσσών/πολιτισμών, των λογοτεχνικών κειμένων και της μετάφρασης ως πράξης.
 5. Η προώθηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γλωσσική εκπαίδευση και στην έρευνα στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών.
 6. Η εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαιδευτική πράξη άμεσα συναρτημένης με την αρχή της γλωσσικής/πολιτισμικής πολυμορφίας στον ευρωπαϊκό χώρο.

 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://pms.frl.auth.gr/

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον"

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει ως επισπεύδον Τμήμα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον". Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα:

 • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας, Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
 • Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

 Το Δ.Π.Μ.Σ. χορηγεί:

 •  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με δύο ειδικεύσεις:
     α) Διδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε Πολύγλωσσα και Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα.
     β) Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε  Πολύγλωσσα και Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα.

Οι γλώσσες που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα είναι ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://dpms.frl.auth.gr/

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διερμηνεία και Μετάφραση”

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διερμηνεία και Μετάφραση”. Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν τα εξής Τμήματα του Α.Π.Θ.:

 • Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Το πρόγραμμα χορηγεί:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:

 • Διερμηνεία

 • Μετάφραση

Η κατεύθυνση Μετάφρασης αποτελεί μέλος του Δικτύου ΕΜΤ (Ευρωπαϊκό Μάστερ στη Μετάφραση), το οποίο έχει συσταθεί από την Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι γλώσσες που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα είναι ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και ρωσικά. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.  http://gp.enl.auth.gr/el/postgraduate/msc-5

Οι διοικητικές ανάγκες του ΔΠΜΣ καλύπτονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. (Επισπεύδον Τμήμα)
 • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφικής Σχολή, Α.Π.Θ.
 • Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.

ΤΥΠΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Σημειωτική, Πολιτισμό και Επικοινωνία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» είναι η διερεύνηση φαινομένων και εξελίξεων σε κάθε σχεδόν τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, από τη λογοτεχνία, τη διαφήμιση, τα μέσα επικοινωνίας, τον οπτικοακουστικό πολιτισμό, την τέχνη και την πολιτισμική κληρονομιά, έως τη γλώσσα, την ιδεολογία, την εκπαίδευση, την δημοφιλή κουλτούρα και την πολιτισμική προσαρμογή αναδεικνύοντας τις αναλυτικές και ερμηνευτικές δυνατότητες της σημειωτικής στη μελέτη του πολιτισμού σε όλη την πολυμορφία, την πολυπλοκότητα και το δυναμισμό του. Πρόκειται για ειδικές θεματικές ενότητες των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των συνεργαζόμενων Τμημάτων στις οποίες καλούνται να εστιάσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με τελικό στόχο την κατάρτισή τους ως εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα μπορέσει να καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της αγοράς εργασίας στο χώρο της επικοινωνίας και του πολιτισμού.

ΣΚΟΠΟΙ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και αναλυτικά είναι οι παρακάτω:

 • Η μελέτη της ζωής των σημείων επικοινωνίας σε ένα κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον.
 • Η έρευνα στις σύγχρονες επικοινωνιακές τεχνικές και στρατηγικές και η αξιοποίησή τους στην κατανόηση του πολιτισμού
 • Η αναζήτηση της σημασίας σε διαφορετικά είδη κειμένων (λογοτεχνικών, πολιτικών, εικαστικών, διαφημιστικών, κ.ά.)
 • Η κατανόηση της σχέσης της σημειωτικής με τις άλλες Επιστήμες του Ανθρώπου
 • Η κατανόηση των διαφορετικών μοντέλων σημειωτικής ανάλυσης των πολιτισμικών πρακτικών.
 • Η ευαισθητοποίηση σε θέματα (δια)πολιτισμικής επικοινωνίας στην εκπαιδευτική πρακτική.
 • Η μύηση στις σύγχρονες εκφάνσεις της πολυτροπικότητας, της ψηφιακής επικοινωνίας, της πολιτισμικής προσαρμογής και της οπτικοακουστικής επικοινωνίας.
 • Η μελέτη της ιδεολογίας και των κοινωνικών ταυτοτήτων.
 • Η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε 3 εξάμηνα σπουδών για την πλήρη φοίτηση και ο αριθμός των μονάδων ECTS σε ενενήντα (90). Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης των σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ για ένα (1) εξάμηνο, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή. Δίνεται επίσης η δυνατότητα μερικής φοίτησης μετά από αιτιολογημένη αίτηση της φοιτητών ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να συγκεντρώσουν 90 (ενενήντα) ECSTS που κατανέμονται σε 8 μαθήματα και στη Μεταπτυχιακή εργασία (Διπλωματική Εργασία).

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των φοιτητών, ο Μέσος 'Ορος του δείκτη ποιότητας του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 είναι 89,85/100

Περισσότερες πληροφορίες: https://dpms-semiotics.frl.auth.gr/index.php

Διακρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Erasmus Mundus CLE «Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες»

Επιπλέον το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει στο Διακρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Erasmus Mundus CLE «Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες». www.cle.unibo.it

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα εξής Πανεπιστήμια:

 • Alma mater Studiorum Università di Bologna (Μπολόνια, Ιταλία)
 • Université de Haute Alsace Mulhouse (Μυλούζη, Γαλλία)
 • Université de Strasbourg, (Στρασβούργο, Γαλλία)
 • Université Cheikh Anta Diop, Dakar (Ντακάρ, Σενεγάλη)
 • University of Lisboa (Λισσαβώνα, Πορτογαλία)
 • Russian State University for the Humanipes (Μόσχα, Ρωσία)

Για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υποτροφίες και προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή: 21 Οκτωβρίου 2020 έως 18 Ιανουαρίου 2021 (https://cle2.unibo.it/page/40/Presentazione%20della%20domanda)

 • Υπεύθυνη Συντονίστρια του Προγράμματος για το Α.Π.Θ.:
  Μαρία Λιτσαρδάκη
  Αναπλ. Καθηγήτρια
  Γραφείο 103, Π.Κ. Φιλοσοφικής
  Tηλ: 2310997515
  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη του Προγράμματος :
  Χριστίνα Θεοδωρίδου
  Γραφείο 103, Π.Κ. Φιλοσοφικής
  Tηλ.: 2310997506
  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Λοιπά Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας μετέχει ακόμη στα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 • Γλωσσική επικοινωνία και η Νεοελληνική ως ξένη/ δεύτερη γλώσσα που συντονίζει το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.lit.auth.gr/index.php?page=13222.
 • Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού που συντονίζει το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.  http://www.enl.auth.gr/newmaster/index.htm.
 • Nεοελληνικές Σπουδές και πολιτισμός (Eυρωπαϊκός, Bαλκανικός, Aνατολικός), που συντονίζει το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.lit.auth.gr/node/2390.ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Τμήματος.

Χάρτης

Φωτογραφίες

Επισκέψεις

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 22 επισκέπτες και κανένα μέλος

Επικοινωνήστε

(+30) 2310-995176

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.