ΣΠΟΥΔΕΣΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΠληροφορίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές

Πληροφορίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές

Οι τρεις Τομείς εφαρμόζουν συντονισμένη εκπαιδευτική πολιτική, αναπτύσσοντας τόσο ανεξάρτητη όσο και συντονισμένη ερευνητική δραστηριότητα. Και οι τρεις Τομείς προσφέρουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεργαζόμενοι με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια.

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας χορηγεί τους εξής τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών:

 •  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.): Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο με τρεις ειδικεύσεις:
     α) Γαλλική λογοτεχνία και Διαπολιτισμικότητα,
     β) Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία,
     γ) Μεταφρασεολογία - Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου.
 •  Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στους παραπάνω επιστημονικούς τομείς.

Σκοποί του Προγράμματος είναι:

 1. Η μελέτη της λογοτεχνίας ως μέσου διαφύλαξης των γλωσσών/ πολιτισμών.
 2. Η έρευνα στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών/πολιτισμών και η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο της Γλωσσοδιδακτικής.
 3. Η εκπαίδευση μεταφραστών λογοτεχνικών και επιστημονικών κειμένων και η ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης στον τομέα της Μεταφρασεολογίας.
 4. Η επιμόρφωση των πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους διδασκαλίας των γλωσσών/πολιτισμών, των λογοτεχνικών κειμένων και της μετάφρασης ως πράξης.
 5. Η προώθηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γλωσσική εκπαίδευση και στην έρευνα στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών.
 6. Η εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαιδευτική πράξη άμεσα συναρτημένης με την αρχή της γλωσσικής/πολιτισμικής πολυμορφίας στον ευρωπαϊκό χώρο.

 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://pms.frl.auth.gr/

 

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει ως επισπεύδον Τμήμα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον". Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα:

 • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας, Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
 • Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

 Το Δ.Π.Μ.Σ. χορηγεί:

 •  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με δύο ειδικεύσεις:
     α) Διδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε Πολύγλωσσα και Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα.
     β) Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε  Πολύγλωσσα και Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα.

Οι γλώσσες που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα είναι ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://dpms.frl.auth.gr/

 

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει ως επισπεύδον Τμήμα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία". Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα:

 • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
 • Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
 • Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ.

 Το Δ.Π.Μ.Σ. χορηγεί:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Οι γλώσσες που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα είναι ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://dpms-semiotics.frl.auth.gr/

 

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης που συντονίζει το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και χορηγεί:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:
 • Διερμηνεία
 • Μετάφραση
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Μετάφρασης/Διερμηνείας.

Οι γλώσσες που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα είναι ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.  http://155.207.200.34/mait/index.html

 

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας μετέχει ακόμη στα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 • Γλωσσική επικοινωνία και η Νεοελληνική ως ξένη/ δεύτερη γλώσσα που συντονίζει το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.lit.auth.gr/index.php?page=13222.
 • Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού που συντονίζει το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.  http://www.enl.auth.gr/newmaster/index.htm.
 • Nεοελληνικές Σπουδές και πολιτισμός (Eυρωπαϊκός, Bαλκανικός, Aνατολικός), που συντονίζει το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.lit.auth.gr/node/2390.

 

Επιπλέον το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει:

στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Erasmus Mundus «Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες», σε συνεργασία με τα εξής Πανεπιστήμια:

 • Alma mater Studiorum Università di Bologna (Μπολώνια, Ιταλία)
 • Université de Haute Alsace Mulhouse (Μυλούζη, Γαλλίας)
 • Université de Strasbourg, (Στρασβούργο, Γαλλίας)
 • Université Cheikh Anta Diop, Dakar  (Ντακάρ, Σενεγάλης)
 • University of Mumbai (Βομβάη, Ινδία)
 • University of Lisboa (Λισσαβώνα, Πορτογαλία)
 • Russian State University for the Humanities (Μόσχα, Ρωσία)

 

ΑΝΟΙΧΤΗ

Πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων : Λήξη υποβολής 20 Ιανουαρίου 2019 ΜΕ Υποτροφίες Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Για περισσότερες πληροφορίες

 • Μαρία Λιτσαρδάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια και Συντονίστρια του Προγράμματος, Γραφείο 103, Π.Κ. Φιλοσοφικής, τηλ: 2310997515, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Λαδά Ελισάβετ, Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη του Προγράμματος, Γραφείο 103, Π.Κ. Φιλοσοφικής, τηλ.: 2310997506, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επίσημο website του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Erasmus Mundus Master CLE: www.cle.unibo.it

 


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Τμήματος.

Χάρτης

Φωτογραφίες

Επισκέψεις

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 486 επισκέπτες και κανένα μέλος

Επικοινωνήστε

(+30) 2310-995176

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.