ΔιαΒίου Μαθήματα

Μαθήματα επιλογής 2015-2016

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

 

α/α

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες

Διδάσκων

1

ΚΕ-ΓΛΩ-01

ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

3

Π. Αρβανίτης

2

ΚΕ-ΓΛΩ-02

ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – Πολυμεσικές βάσεις δεδομένων και ανάπτυξη ηλεκτρονικών λεξικών

3

Π. Αρβανίτης

3

ΚΕ-ΓΛΩ-05

Πραγματολογία και Επικοινωνία Ι

3

Β. Κέλλα

4

ΚΕ-ΓΛΩ-17

Ονοματολογία και Πολιτισμός

3

Αλκ. Χιδίρογλου

5

ΚΕ-ΓΛΩ-18

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Σημασιολογία

3

Αλκ. Χιδίρογλου

 

 

 

 

 

8

ΚΕ-ΓΛΩ-42

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Θέματα παιδαγωγικής επάρκειας

3

Χ. Αντωνίου

9

ΚΕ-ΓΛΩ-43

Προγραμματισμός και Αξιολόγηση

3

Α. Βεντούρης

10

ΚΕ-ΛΟΓ-02

Αναγέννηση και Ανθρωπισμός

3

Μ. Λιτσαρδάκη

11

ΚΕ-ΛΟΓ-07

Το μυθιστόρημα στο 19ο αιώνα

3

Μ. Μακροπούλου

12

ΚΕ-ΛΟΓ-13

Παιδική και νεανική λογοτεχνία

3

Π. Μακροπούλου

13

ΚΕ-ΛΟΓ-25

Ζητήματα πολιτισμού

3

Γ.Φ. Καστελλάνου

14

ΚΕ-ΛΟΓ-33

Ζητήματα θεωρίας της λογοτεχνίας

3

Χρ. Καρατσινίδου

15

ΚΕ-ΜΕΤ-02

Θεωρίες Μετάφρασης

3

Σ. Γραμμενίδης

16

ΚΕ-ΜΕΤ-06

Μεταφραστικά Εργαλεία Ι

3

Ο. Τσακνάκη

17

ΚΕ-ΜΕΤ-07

Μεταφραστικά Εργαλεία ΙΙ

3

Π. Κυριακοπούλου

18

ΚΕ-ΜΕΤ-08

Μετάφραση Γενικών Κειμένων Ι

3

Ε. Λουπάκη

19

ΚΕ-ΜΕΤ-15

Σημειολογία και Μετάφραση

3

Ε. Κουρδής

20

ΚΕ-ΜΕΤ-16

Κοινωνιογλωσσολογία, μετάφραση και πολιτισμική μεσολάβηση

3

Ε. Κουρδής

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

 

α/α

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες

Διδάσκων

1

ΚΕ-ΓΛΩ-01

ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

3

Π. Αρβανίτης

2

ΚΕ-ΓΛΩ-04

Διδακτολογία των ξένων γλωσσών / πολιτισμών με έμφαση στη γαλλική γλώσσα

3

Λ.Μ. Γραβάνη

3

ΚΕ-ΓΛΩ-06

Πραγματολογία και Επικοινωνία ΙΙ

3

Β. Κέλλα

4

ΚΕ-ΓΛΩ-08

ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – Πολυμέσα και σύγχρονες τεχνολογίες Διαδικτύου

3

Π. Παναγιωτίδης

5

ΚΕ-ΓΛΩ-09

ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – Διαδραστικές εφαρμογές στη γλωσσική εκπαίδευση

3

Π. Παναγιωτίδης

6

ΚΕ-ΓΛΩ-15

Λεξικολογία-Λεξικογραφία

3

Αλκ. Χιδίρογλου

7

ΚΕ-ΓΛΩ-17

Ονοματολογία και Πολιτισμός

3

Αλκ. Χιδίρογλου

8

ΚΕ-ΓΛΩ-21

Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες

3

O. Delhaye

9

ΚΕ-ΓΛΩ-22

Σύγχρονες θεωρίες μάθησης με εφαρμογές στη γαλλική γλώσσα

3

O. Delhaye

10

ΚΕ-ΓΛΩ-25

Κοινωνιογλωσσολογία ΙΙ

3

Ε. Μουσούρη

11

ΚΕ-ΓΛΩ-28

Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών – Ψηφιακές Τεχνολογίες και Σχολική Τάξη

3

Π. Αρβανίτης

12

ΚΕ-ΓΛΩ-40

Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Επικοινωνία, Διαχείριση κρίσεων, Αξιολόγηση

3

Χ. Αντωνίου

13

ΚΕ-ΓΛΩ-41

Παιδαγωγικές θεωρίες και Σχολικές Πρακτικές

3

Α. Βεντούρης

14

ΚΕ-ΛΟΓ-08

Το νέο μυθιστόρημα

3

Ελ. Μαμακούκα

15

ΚΕ-ΛΟΓ-10

Το αστυνομικό μυθιστόρημα

3

Γ.Φ. Καστελλάνου

16

ΚΕ-ΛΟΓ-18

Από τον ρομαντισμό στη νεώτερη ποίηση

3

Μ. Λιτσαρδάκη

17

ΚΕ-ΛΟΓ-22

Σύγχρονη γαλλική δραματουργία

3

Κ.-Στ. Εξάρχου

18

ΚΕ-ΛΟΓ-35

Διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας μέσω της Λογοτεχνίας

3

Π. Μακροπούλου

19

ΚΕ-ΜΕΤ-01

Μετάφραση Γενικών Κειμένων ΙΙ

3

Ε. Λουπάκη

20

ΚΕ-ΜΕΤ-02

Θεωρίες Μετάφρασης

3

Σ. Γραμμενίδης

21

ΚΕ-ΜΕΤ-06

Μεταφραστικά Εργαλεία Ι

3

Π. Κυριακοπούλου

22

ΚΕ-ΜΕΤ-09

Οργάνωση και Διαχείριση Ορολογικών Πόρων

3

Ε. Λουπάκη

23

ΚΕ-ΜΕΤ-12

Μετάφραση ειδικών κειμένων Ι

3

Ε. Λουπάκη

24

ΚΕ-ΜΕΤ-15

Σημειολογία και Μετάφραση

3

Ε. Κουρδής

25

ΚΕ-ΜΕΤ-19

Πολιτισμική Διάσταση της Μετάφρασης

3

Σ. ΓραμμενίδηςΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Τμήματος.