ΔιαΒίου Μαθήματα

ΔιαΒίου Μαθήματα

Διδάσκοντες του Τμήματος παρέχουν τα παρακάτω μαθήματα Διαβίου Μάθησης:


Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας: Διδακτική
Méthodologie de l'enseignement-apprentissage du français, langue-culture étrangère : Didactique
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 14/10/2013 – 24/11/2013
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Olivier Delhaye, Επίκ. Καθηγητής
http://diaviou.auth.gr/french

Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας: Παιδαγωγική
Méthodologie de l'enseignement-apprentissage du français, langue-culture étrangère : Pédagogie
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 17/02/2014 – 30/03/2014
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Olivier Delhaye, Επίκ. Καθηγητής
http://diaviou.auth.gr/french_re

Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας: Αξιολόγηση και εκπαίδευση
Méthodologie de l'enseignement-apprentissage du français, langue-culture étrangère : Évaluation en éducation
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 28/04/2014 – 08/06/2014
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Olivier Delhaye, Επίκ. Καθηγητής
http://diaviou.auth.gr/french3

Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας: Διδακτική
Méthodologie de l'enseignement-apprentissage du français, langue-culture étrangère : Didactique
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 17/11/2014 – 11/01/2015
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Olivier Delhaye, Επίκ. Καθηγητής
http://diaviou.auth.gr/french_1_b

Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας: Παιδαγωγική
Méthodologie de l'enseignement-apprentissage du français, langue-culture étrangère : Pédagogie
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 26/01/2015 – 08/03/2015
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Olivier Delhaye, Επίκ. Καθηγητής
http://diaviou.auth.gr/french_2_b

Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας: Αξιολόγηση και εκπαίδευση
Méthodologie de l'enseignement-apprentissage du français, langue-culture étrangère : Évaluation en éducation
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 27/04/2015 – 08/06/2015
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Olivier Delhaye, Επίκ. Καθηγητής
http://diaviou.auth.gr/french_3_b

Διδασκαλία/εκμάθηση των γλωσσών –εκ του σύνεγγυς ή/και εξ αποστάσεως– σε ιδιαίτερο μάθημα, σε ζεύγη και σε μικρή ομάδα
Perfectionnement méthodologique : Enseignement/apprentissage des langues – en présentiel et/ou à distance – en cours particulier, en tandem et en petits groupes
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 07/11/2016 – 18/12/2016
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Olivier Delhaye, Επίκ. Καθηγητής
http://diaviou.auth.gr/perfectionnement_methodologique«Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα
http://diaviou.auth.gr/francais_juridique_1_e-learning_b
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ευαγγελία Μουσούρη, Επίκ. Καθηγήτρια

«Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα 2»
http://diaviou.auth.gr/francais_juridique_2_e-learning
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ευαγγελία Μουσούρη, Επίκ. Καθηγήτρια

«Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα 3»
http://diaviou.auth.gr/francais_juridique_3_e-learning
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ευαγγελία Μουσούρη, Επίκ. Καθηγήτρια«Υπολογιστική Γλωσσολογία με εφαρμογές στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών»
http://diaviou.auth.gr/computational_linguistics
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συμεών Γραμμενίδης, Καθηγητής

«Επιμόρφωσης στον Διαγλωσσικό και Ενδογλωσσικό Υπερτιτλισμό»
http://ypertitlismos.frl.auth.gr/ 
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συμεών Γραμμενίδης, ΚαθηγητήςΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Τμήματος.