Συνέδριο "Από την παραδοσιακή στη συνεργατική μάθηση: τεχνολογικά ενισχυμένη εκπαίδευση διερμηνέων"

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης του ΑΠΘ και η ομάδα του ORCIT διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με τίτλο "Από την παραδοσιακή στη συνεργατική μάθηση: τεχνολογικά ενισχυμένη εκπαίδευση διερμηνέων", το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2016, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου http://www.orcit.eu/itc16/.