Ημερίδα με θέμα "ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

Θεσσαλονίκη, Τετάρτη, 7 Σεπτέμβρη 2016

Αίθουσα «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» (παλαιό κτήριο) Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

09.00-10.00

Χαιρετισμός και ενημέρωση σχετικά με αλλαγές στη διαχείριση του διδακτικού χρόνου, στον τρόπο αξιολόγησης κ.τ.λ., που θα επηρεάσουν συνολικότερα τη λειτουργία του σχολείου

ΑΠΘ / ΥΠ.Π.Ε.Θ. / ΙΕΠ

10.00-10.30

Οι ξένες γλώσσες στην εκπαίδευση σήμερα: προβλήματα-προοπτικές, e-τόποι ενημέρωσης και εκπαιδευτικής συνεργασίας

Μπέση Δενδρινού

10.30-11.00

Εφαρμογή του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ

Κία Καραβά & Γιάννα Κερκινοπούλου

11.00-11.30

Νέος τρόπος ενδοσχολικής εξέτασης της γλωσσομάθειας

Αντώνης Βεντούρης

11.30-12.00

Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού του Ψηφιακού Σχολείου στην εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ

Στέλιος Μαρκαντωνάκης

12.00-12.30

Η σύνδεση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης με το ΚΠΓ

Ρινέττα Κιγιτσιόγλου

12.30-13.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Αίθουσα «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

Αίθουσα 111 (νέο κτήριο) Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΣ-ΞΓ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΙΚΑ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 

13.00-13.30

 

Η διεύρυνση του ΠΕΑΠ

Μπέση Δενδρινού

 

Σενάρια Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Γιάννα Κερκινοπούλου & Βασιλική Μπλετσογιάννη

 

13.30-14.00

Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για την Α’ & Β’ Δημοτικού

Θωμαή Αλεξίου

14.00-14.30

Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για τη Γ’ Δημοτικού

Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Αξιοποίηση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων και εφαρμογών για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας

Στέλιος Μαρκαντωνάκης

14.30-15.00

Αξιοποίηση του e-προγράμματος επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού

Κία Καραβά

15.00-16.00

Συζήτηση για τα ζητήματα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης

Μέλη της Επιτροπής Ξ.Γ. του Ι.Ε.Π., Εκπρόσωποι Τμημάτων Ξ.Γ. του ΑΠΘ και των Επιστημονικών ενώσεων των εκπαιδευτικών Ξ.Γ.