Σεμινάριο με θέμα «Η δημιουργική γραφή στο μάθημα των Γαλλικών» / « L’écriture créative dans la classe de FLE »

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΕΛΛΑΔΑ

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE LANGUE & DE LITTÉRATURE FRANÇAISES DIPLÔMÉS DES UNIVERSITÉS - GRÈCE
Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής και της Επιτροπής της Δυτικής Ευρώπης
Membre
de la FIPF et de la CEO

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου (A.P.L.F.  DU), με έδρα τη Θεσσαλονίκη αναγγέλλει την πραγματοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος FIP 2015-2016, με γενικό θέμα: «Η δημιουργική γραφή στο μάθημα των Γαλλικών» / « L’écriture créative dans la classe de FLE ».

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καθηγητών Γαλλικής (FIPF) , επιχορηγείται μερικώς από την Ομοσπονδία και το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, και τελεί  υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη.

Εισηγήτρια:  Κα Ελένη Λατινοπούλου, καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Διδακτική των Γλωσσών και της Γλωσσικής Επικοινωνίας του Α.Π.Θ.

Τίτλος εισήγησης : « Découvrir l’écriture créative dans la classe du FLE à travers le graffiti et le slam »

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου  2016, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης,  από 17.00 έως 20.00.

 Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση συμμετοχής