Συνεδρίου του Συλλόγου καθηγητών γαλλικής

Συμμετοχή του Τομέα Λογοτεχνίας στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου του Συλλόγου καθηγητών γαλλικής (Σεπτέμβριος 2013).