Ημερίδα «Η ελληνική γλώσσα στην Ευρώπη»

Ημερίδα με τίτλο «Η ελληνική γλώσσα στην Ευρώπη», σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2011)