5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, Θεσσαλονίκη 2015.

Δείτε εδώ την ιστοσελίδα της συνάντησης