4η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

4η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, Θεσσαλονίκη 2013.

Δείτε εδώ τα πρακτικά της συνάντησης