3η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

3η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, Θεσσαλονίκη 2011.