2η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

2η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, Θεσσαλονίκη 2008.