1η Συνάντηση Νέων Μεταφρασεολόγων

1η Συνάντηση Νέων Μεταφρασεολόγων, Θεσσαλονίκη 2006.