Διεθνές Συνέδριο “Μυθιστόρημα και Θέατρο: ειδολογικός διάλογος στη Γαλλική Λογοτεχνία”

Διεθνές Συνέδριο “Μυθιστόρημα και Θέατρο: ειδολογικός διάλογος στη Γαλλική Λογοτεχνία”.
Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008.
Οργάνωση: Τομέας Λογοτεχνίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.