Διεθνές συνέδριο “2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου: Συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς”.

Διεθνές συνέδριο “2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου:
Συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς”.
Οργάνωση: Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2008.