1ο Διεθνές Συνέδριο Μετάφρασης "Μεταφράζοντας στον 21ο αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές"

1ο Διεθνές Συνέδριο Μετάφρασης με τίτλο "Μεταφράζοντας στον 21ο αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές"
Οργάνωση: Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.
Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2008.