Γενικές Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γλωσσικές Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο» Ειδίκευση: Μεταφρασεολογία-Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου - Προκήρυξη θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Αναρτήθηκε η προκήρυξη θέσων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γλωσσικές Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο» Ειδίκευση-Μεταφρασεολογία-Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου - Προκήρυξη θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://pms.frl.auth.gr