Γενικές Ανακοινώσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 20 Μαΐου, μπορείτε να πάρετε μέρος στην ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων του Τμήματος.

Η συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική αξιολόγηση είναι απολύτως εμπιστευτική. Μπαίνετε με τους κωδικούς που έχετε για το πανεπιστημιακό σας email, αλλά όσα γράψετε καταχωρούνται απολύτως ανώνυμα. Η γνώμη σας είναι σημαντική γιατί βοηθά στην βελτίωση του επιπέδου των μαθημάτων αλλά και γενικότερα στη βελτίωση της εικόνας του Τμήματος.

Αν λοιπόν δεν πήρατε ήδη μέρος, σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια για τα μαθήματα τα οποία παρακολουθήσατε στον δικτυακό τόπο της ΜΟΔΙΠ  http://qa.auth.gr

Σας ευχαριστούμε

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος
Αικ. Κιγιτσιόγλου-Βλάχου