ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Οι βιβλιοθήκες  του Τμήματός μας λειτουργούν ως εξής:

Βιβλιοθήκη 106 Π.Κ. (Γαλλικής Λογοτεχνίας)
Υπεύθυνη : Δήμητρα Μωραϊτου

Δευτέρα 09.00-16.00
Τρίτη 09.00-14.30
Τετάρτη 09.00-14.30
Πέμπτη 09.00-16.00
Παρασκευή 09.00-14.30

Βιβλιοθήκη 307 Π.Κ. (Γαλλικής Γλωσσολογίας, Διδακτικής και Μετάφρασης)
Υπεύθυνος : Φώτης Τερβισίδης

Δευτέρα έως Παρασκευή : 9:00 έως 14:30