Άλλες Εκδόσεις

Το Τμήμα έχει επίσης εκδώσει τους παρακάτω τόμους:
Les mots en spectacle
Les mots en spectacle, Αφιερωματικός τόμος προς τιμήν της Oμότιμης Καθηγήτριας Αφροδίτης Σιβετίδου, Παρίσι, εκδ. Classiques Garnier, 2013
Hommage à Robert Galisson
Hommage à Robert Galisson. Τοκατλίδου Β, Τσίτσα, Μ. Αναστασιάδη, Μ.Χ. (dir.). Thessaloniki, University Studio Press, 2006.
Le Verbe et la Scène
Le Verbe et la Scène, Αφιερωματικός τόμος προς τιμήν της Oμότιμης Καθηγήτριας Ζωής Σαμαρά, Παρίσι, εκδ. Honoré Champion, 2005.
Τα νέα ποιητικά ρεύματα στην Γαλλία και την Ελλάδα 1970-1990
Τα νέα ποιητικά ρεύματα στην Γαλλία και την Ελλάδα 1970-1990