Κατατάξεις πτυχιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η Συνέλευση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίαση της Συνέλευσης με αριθμό 371/22-4-2021, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4218/2013 και το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Φ1/192329/Β3/2013 (Β’ 3185/2013), αποφάσισε για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, τα εξής:

 • Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε., της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων .
 • Τα μαθήματα στα οποία θα κληθούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
 • Υ102 Γαλλική Γλώσσα Ι: Γραπτός Λόγος
 • Υ202 Επισκόπηση Γαλλικής Λογοτεχνίας Ι
 • Υ301 Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην ελληνική γλώσσα

Η ύλη των μαθημάτων έχει ως εξής:

Υ102 Γαλλική Γλώσσα Ι: Γραπτός Λόγος

Grammaire de la langue française

 • Les accents et les signes de ponctuation
 • Le groupe nominal
 • Les déterminants
 • Le groupe adjectival
 • Les pronoms
 • Le groupe verbal (temps et modes verbaux, forme active / passive / pronominale / impersonnelle)
 • Les verbes et leurs constructions
 • Les mots invariables (prépositions, adverbes)
 • Les propositions subordonnées

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • Bentolila A., 1995, Grammaire alphabétique, Nathan, Paris.
 • Dubois J. et al, 2002, Dictionnaire de linguistique, Larousse, VUEF.
 • Eluerd R., 2002, Grammaire descriptive de la langue française, Nathan, Paris.
 • Poisson-Quinton S., R. Mimran, M. Mahéo-Le Coadic, 2002, Grammaire expliquée du français, Clé international, Paris.

Υ202 Επισκόπηση Γαλλικής Λογοτεχνίας Ι

Τα ποιήματα που εντάσσονται στην ύλη εξέτασης του μαθήματος είναι τα εξής αντιπροσωπευτικά ποιήματα των σημαντικότερων ποιητών/σχολών/ρευμάτων της γαλλικής ποίησης από τον 15ο έως και τον 20ό αιώνα:

 • François Villon, « Épitaphe Villon ou La ballade des pendus », Poésies diverses, 1489 (publication posthume)
 • Pierre de Ronsard, II, XLII (« Quand vous serez bien vielle… »), Sonnets pour Hélène, 1578
 • Joachim du Bellay, « Heureux qui comme Ulysse… », Les Regrets, 1558
 • Alphonse de Lamartine, « L’isolement », Les méditations poétiques, 1820
 • Victor Hugo, « L’enfant », Les Orientales, 1829
 • Charles Baudelaire, « L’Albatros » & « L’invitation au voyage », Les fleurs du mal, 1857
 • Paul Verlaine, « Il pleure dans mon cœur », Romances sans paroles, 1874
 • Arthur Rimbaud, « Le dormeur du val », 1870
 • Guillaume Apollinaire, « Le pont Mirabeau », Alcools, 1913 & « Il y a », Poèmes à Lou, 1915
 • Robert Desnos, « J’ai tant rêvé de toi », Corps et biens, 1930
 • Paul Eluard, « La parole » & « L’amoureuse », Les yeux fertiles, 1935
 • Rene Char, « Horrible journée » (fragment 138), Feuillets d’Hypnos, 1946
 • Jacques Prévert, « Familiale » & « La grasse matinée », Paroles, 1949

Ένα corpus αντιπροσωπευτικών γαλλικών ποιημάτων από τον Μεσαίωνα έως και τον 20ό αιώνα (όπου περιλαμβάνονται και τα ως άνω επιλεγμένα ποιήματα) βρίσκεται διαθέσιμο σε μορφή pdf, τα οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος θα τα αναζητήσει από τη Γραμματεία του Τμήματος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Ομοίως μπορεί να σας φανεί χρήσιμη η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα από τα Ανοιχτά Μαθήματα του Α.Π.Θ.:
https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS468/

Κατά την εξέταση, θα δοθεί ένα από τα παραπάνω ποιήματα και θα ζητηθεί να αναγνωριστεί αναφέροντας ποιος είναι ο ποιητής που το έχει γράψει, ποιος είναι ο τίτλος και η συλλογή όπου ανήκει, σε ποια εποχή έχει γραφτεί, σε ποιο ρεύμα/σχολή/κίνημα εντάσσεται καθώς και σε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • ABRAMS M. H., Λεξικό λογοτεχνικών όρων, Αθήνα, Πατάκης, 2005
 • BANCQUART Marie-Claire, La poésie en France du surréalisme à nos jours, Paris, Ellipses, coll. « Thèmes & Études », 1996.
 • BERCOT M. & GUYAUX A., Dictionnaire des Lettres Françaises, Le XXe siècle, « La Pochoteque », Le Livre de Poche, 1998
 • FAUCONNIER Denis, À la découverte de la poésie, Paris, Ellipses, 2000.
 • JARRETY Michel, La poésie française du Moyen Âge au XXe siècle, Paris, PUF « Quadrige », 2017.
 • JARRETY Michel, Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours, Paris, PUF, 2001
 • JOUBERT Jean-Louis, Genres et formes de la poésie, Paris, A. Colin, 2003.
 • JOUBERT Jean-Louis, La poésie, Paris, A. Colin « Cursus », 2004.
 • LABBE Stéphane, La poésie. Rhétorique, registres, courants littéraires et poésies francophones, Paris, Ellipses, 2009.
 • ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ Χριστόφορος (επιμ.), Ανθολογία γαλλικής ποίησης, Αθήνα, Καστανιώτης, 2009

Υ301 Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην ελληνική γλώσσα

Η εξέταση μαθήματος συνίσταται σε ασκήσεις που έχουν  στόχο την εμβάθυνση στις δομές και τα επίπεδα της ελληνικής γλώσσας, ως γλώσσας-στόχου της μετάφρασης.  Οι ασκήσεις αφορούν τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας, την περίληψη ή την αναδιατύπωση ενός κειμένου, την ανάλυση των συμβάσεων του κειμενικού είδους, την αναγνώριση γλωσσικών ποικιλιών, τα είδη και τους τύπους των κειμένων, τα επίπεδα ύφους, το λεξιλόγιο με βασικά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής, της λατινικής, της εκκλησιαστικής γλώσσας και ποικίλων ξένων γλωσσών. Ειδικότερα έμφαση δίνεται στις παρακάτω θεματικές:

 • Χαρακτηριστικά δημοσιογραφικού λόγου
 • Είδη δημοσιογραφικού λόγου (κριτική, ρεπορτάζ, συνέντευξη, ψυχαγωγικές στήλες, ειδικές στήλες κ.λπ.)
 • Προφορικότητα/γραπτότητα
 • Αρχαιοελληνικές ρήσεις, λατινικές εκφράσεις, παγιωμένες εκφράσεις, ασκήσεις με συνώνυμα, αντώνυμα
 • Επίπεδα λόγου, επίπεδα ύφους
 • Διακειμενικότητα
 • Γλωσσικός δανεισμός (είδη δάνειων λέξεων)
 • Γλωσσικές ποικιλίες, γεωγραφικές διάλεκτοι, κοινωνιόλεκτοι (γλώσσα των νέων)
 • Το πολυτροπικό κείμενο
 • Χαρακτηριστικά και λειτουργίες διαφημιστικού λόγου, είδη διαφημίσεων
 • Οι λέξεις-νυφίτσες στη διαφήμιση
 • Οι χιουμοριστικοί μηχανισμοί
 • Η λειτουργία γλώσσας και εικόνας στα κόμικς
 • Λειτουργίες του επιστημονικού λόγου
 • Γαστρονομικός λόγος
 • Πολιτικός λόγος

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Γαβριηλίδου, Ζ. & Τσάκωνα, Β. (2004-2005). Οι χιουμοριστικοί μηχανισμοί στα κόμικς: Ανάλυση της σειράς ιστοριών του Αστερίξ. Γλωσσολογία, 145-165.
 • Γούτσος, Δ. (2012). Γλώσσα. Κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 
 • Dyer, G. (2000). Η Διαφήμιση ως επικοινωνία. Μετάφραση: Αγγελική Σπυροπούλου. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

 • Μπουσούνη-Γκέσουρα, Λ. & Αναγνωστοπούλου, Ι. (2006). Το λέμε σωστά το γράφουμε σωστά; Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Παναρέτου, Ε. (2002). Ο σύγχρονος γαστρονομικός λόγος. Γλωσσολογία 14, 117-135.
 • Παπαζαφείρη, Ι. (1997). Λάθη στη χρήση της γλώσσας μας. Αθήνα: Σμίλη.
 • Χατζησαββίδης, Σ. (2003). Η γλώσσα της διαφήμισης στα ελληνικά Μ.Μ.Ε. στο Δουλκέρη, Τ. Κοινωνιολογία  της Διαφήμισης. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για κατάθεση υποψηφιοτήτων:

 1. Αίτηση (σελ.4 της ανακοίνωσης)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (εάν είναι του εξωτερικού απαιτείται ισοτιμία και βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ –πρώην ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ-)

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 01-15 Νοεμβρίου 2021.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν το διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου 2021.