Επίκουρος Καθηγητής/τρια
Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής
Φ.Ε.Κ.
Γραφείο:
Τηλέφωνο: 2310-997439
Fax:
e-mail: kikikella@yahoo.com
Βασιλική Κέλλα - Εργασίες

2011: « Les conditions du cadre d’échange. Le cas du meeting électoral en Grèce ». Άρθρο δημοσιευμένο στο revue semestrielle (1er semestre 2011) Résolang, no 5, « Les contextes », pp. 67-75, RUO. (5)

2011: « Ο λόγος των προκηρύξεων των φοιτητικών παρατάξεων: γλωσσικές πράξεις και φορείς ιδεολογίας και κουλτούρας », Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: Γλώσσες και πολιτισμοί σε (δια)δραση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (25-28 Μαΐου 2011), (υπό έκδοση στα πρακτικά του συνεδρίου).

2010: « Discours de différences et de représentations entre le Moi et l’Autre : les textes publicitaires en tant qu’espace de circulation des valeurs et des normes », Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: Parcours/échanges et recoupements culturels, Université du Caire en collaboration avec les Universités de Guelph et Waterloo (Canada), Κάιρο, Αίγυπτος, (8-10 Νοεμβρίου 2010) (υπό έκδοση)

2010: « Les tracts des associations des étudiants : une approche socio-pragmatique », Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο «Το Καθημερινό» που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία, Λευκωσία, Κύπρος, (5-7 Νοεμβρίου 2010) (υπό έκδοση)

2008: « Publicité : stratégies du discours et pratiques culturelles. Une approche socio-pragmatique », Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο «2008: Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου: συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς», Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη (12-14 Δεκεμβρίου 2008), σελ. 290-298.

2007: «Πραγματολογική και σημειωτική προσέγγιση μιας πράξης λόγου. Οι ευχές στα γαλλικά και στα ελληνικά». Ανακοίνωση στο 8ο Συνέδριο της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (σε συνεργασία με τον Ε. Κουρδή), Φλώρινα, 18-21 Οκτωβρίου 2007, (υπό έκδοση).

2008: «Επικοινωνία και λόγος στις δημόσιες τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις». Άρθρο στον συλλογικό τόμο του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη – Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Α.Π.Θ. με τίτλο: Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας: Το ελληνικό παράδειγμα, (επιμέλεια: Π. Πολίτης) σελ. 210-244

2005: « Représentations sociales des Français chez les étudiants grecs. Une vision fragmentée de la société française ». Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο στο Βέλγιο, στη Louvain-la-Neuve με τίτλο: « Quelle didactique de l’interculturel dans les nouveaux contextes d’enseignement-apprentissage du FLE/S ? » (20-22 Ιανουαρίου 2005), σελ. 29-43

2004: « Stéréotypes des apprenants grecs. Comment « les Français » sont-ils perçus ? » Ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο καθηγητών Γαλλικής στην Αθήνα (2-5 Δεκεμβρίου 2004), σελ. 731-741

2004: « Identité et rôles communicationnels des participants dans le débat télévisuel en Grèce ». Ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας με τίτλο: Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και ταυτότητες, Πάτρα (1-3 Οκτωβρίου 2004), Αθήνα, Gutenberg, σελ. 447-459

2004: « Francophonie, prosélytisme et propagande à Salonique (1850-1930) ». Ανακοίνωση στο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο, στην Τουρκία, στην Άγκυρα, (από κοινού με τον Ι. Σκούρτη), (12-14 Μαΐου 2004), σελ. 29-46

2004: « « La Une » des journaux : simple information ou mise en scène du discours spécifique ? » Ανακοίνωση στην 25η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (7-9 Μαΐου 2004), σελ. 311-322

2003: « Le débat télévisuel grec : un contrat de communication spécifique ». Ανακοίνωση στο 13ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη, (11-14 Δεκεμβρίου 2003), σελ. 823-837

2003: « Discours politique : argumentation et interaction communicationnelle ou rhétorique et monologue ? » Ανακοίνωση στο VI Διεθνές Συνέδριο Γαλλικής Γλωσσολογίας, στην Ισπανία, στη Γρανάδα (4-6 Νοεμβρίου 2003), σελ. 673-683

2003: Συμμετοχή στο Colloque International EUROSEM 2003 « Premières journées internationales sur l’intercompréhension européenne : « intercompréhension et inférences », Université de Reims Champagne-Ardenne, France, 30 Ιουνίου-2 Ιουλίου 2003.

2003: « Valeurs véhiculées par le discours ». Ανακοίνωση στην 24η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (9-11 Μαΐου 2003), σελ. 291-300

2001: «Συμβόλαια λόγου, εθιμοτυπικό και επικοινωνιακοί ρόλοι σε μια συγκεκριμένη διεπίδραση» Ανακοίνωση στην 22η ετήσια Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (27-29 Απριλίου 2001), σελ. 342-352

2001: Συμμετοχή στο Συνέδριο « Modélisation de l’apprentissage simultané de plusieurs langues apparentées à partir de la méthode EuRom4 », Université de Nice Sophia Antipolis, France, 13-14 Δεκεμβρίου 2001.

2000: «Le concept de genre dans l’analyse des discours médiatiques» Άρθρο (από κοινού με τον Ν. Κωνσταντόπουλο) δημοσιευμένο στο περιοδικό Communication του Québec του Καναδά, volume 20, no 2, σελ. 87-97

2000: «Les procédés discursifs dans une situation de communication donnée» Ανακοίνωση στην 21η ετήσια Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (12 - 14 Μαΐου 2000). Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2001, σελ. 275-282

1999: «Les objectifs communicationnels et les finalités discursives» Ανακοίνωση στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας με θέμα: «Η Συμβολή της διδασκαλίας και εκμάθησης Γλωσσών στην προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης» που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στις 9 - 12 Δεκεμβρίου 1999, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.

1998: «La programmation et les images discursives. Le cas du discours des meetings électoraux» Ανακοίνωση στην 19η ετήσια συνάντηση εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (23 - 25 Απριλίου 1998). Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 19ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 151-159

1997: Δημοσίευση της Διδακτορικής μου Διατριβής στην Γαλλία από το Atelier National de Reproduction des Thèses (A.N.R.T.) του Πανεπιστημίου Lille III και τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Septentrion