Καθηγητής/τρια
Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής
Φ.Ε.Κ.
Γραφείο:
Τηλέφωνο: 2310-997996
Fax: 2310-997502
e-mail: rkiyitsi@frl.auth.gr