Καθηγητής/τρια
Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής
Φ.Ε.Κ.
Γραφείο:
Τηλέφωνο: 2310-997996
Fax: 2310-997502
e-mail: rkiyitsi@frl.auth.gr
Επιστημονικές εργασίες - Δημοσιεύσεις
 • 2010, « Textes littéraires : un défi pour l’enseignement interculturel », Πρακτικά του Διεθνούς Colloque του Τμήματος ΓΓΦ του ΕΚΠΑ, Εκ. ΕΚΠΑ, Αθήνα, σελ: 187-198.
 • 2010, « L’apport de la diversité linguistique et culturelle dans la didactique du français langue-culture étrangère », Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου του Τμήματος Εφαρμογών και Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου.
 • 2010, « La formation à et par la pluriculturalité : enjeu de l’enseignant de langues-cultures vivantes », άρθρο στον συλλογικό τόμο του Τμήματος ΓΓΦ του ΕΚΠΑ.
 • 2010, « Culture vs interculture : réflexions d’ordre didactique », Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής της γλώσσας του Τμήματος ΓΓΦ του ΑΠΘ, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, σελ: 299-309.
 • 2009, «Η θέση και η πορεία της γαλλικής γλώσσας στο πλαίσιο του ΚΠΓ για τη χρονική περίοδο 2005-2008», άρθρο στον συλλογικό τόμο Ζητήματα πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ως σημείο αναφοράς, Μαλλιάρης-παιδεία, Θεσσαλονίκη, σελ: 163-177.
 • 2006, « Quelle(s) approche(s) pour quel(s) enseignants(s) ? », Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου καθηγητών Γαλλικής, Εκ. ΕΚΠΑ, Αθήνα, σελ: 743-752.
 • 2006, « La dimension européenne : une composante complexe de l’enseignement omniprésente au sein de la classe », Πρακτικά του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, σελ: 838-845.
 • 2004, « Former des enseignants au défi de l’interdisciplinarité », JAL No 20, της Ελληνικής Εταιρίας Εφ. Γλωσσολογίας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, σελ: 21-30.
 • 2001, « Les bienfaits de l’erreur », Le français dans le monde, Νο 315, mai- juin 2001, Clé International, Paris, σελ: 30-31. Περίληψη της ανακοίνωσης με τίτλο «Faute ou erreur : comment les évaluer de façon profitable ?» στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο καθηγητών Γαλλικής στη Λευκωσία, 2000, άνευ Πρακτικών.
 • 2000, « La presse : moyen de transfert culturel dans la classe de fle », (ανακοίνωση, σε συνεργασία με την Μ. Πατέλη, στο 10ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής – f.i.p.f. στο Παρίσι, 2000), Πρακτικά τού 10ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής (f.i.p.f.), Παρίσι, 2001, σελ: 434-437.
 • 1999, « L’enseignement/apprentissage du flce à l’école primaire. Quels objectifs ? Quel enseignant ? », (ανακοίνωση, σε συνεργασία με την Μ. Πατέλη, στο 3ο Διεθνές Συνέδριο καθηγητών Γαλλικής στην Αθήνα, 1998), Πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου Καθηγητών Γαλλικής, Αθήνα, 1999, σελ: 66-70.
 • 1998, « La fonction du mot isolé dans l'enseignement/apprentissage des Langues-Cultures Etrangères », (ανακοίνωση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Roskilde 1997), Europe Plurilingue, arle, Paris, mars 1998, σελ: 40-46.
 • 1996, « L'objectif interculturel : composante dynamique du processus d'enseignement /apprentissage des langues-cultures étrangères en milieu scolaire », (ανακοίνωση στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Βόλο, 1995), Πρακτικά 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Εφ. Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη, 1996, σελ: 187-192.
 • 1996, « La pédagogie de l'oral dans l'enseignement précoce », (ανακοίνωση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη διάδοση των Ζωντανών Γλωσσών στη Βαρκελώνη, 1994), Dialogos Hispanicos Νο 18, Άμστερνταμ, 1996, σελ: 253-260.
 • 1996, « La problématique de la formation en Grèce, son évolution, ses perspectives et ses modalités », (συμμετοχή σε Στρογγυλό Τραπέζι στο 2ο Εθνικό Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής στη Θεσσαλονίκη, 1995), Πρακτικά 2ου Εθνικού Συνεδρίου Καθηγητών Γαλλικής, Θεσσαλονίκη, 1996, σελ: 283-285.
 • 1994, « L'enseignement du grec langue étrangère dans les pays européens : quels objectifs ? », (ανακοίνωση στο 1ο Διεθνές Συνέδριο για τη διάδοση των Ζωντανών Γλωσσών στο Άμστερνταμ, 1992), Dialogos Hispanicos, No 14, Άμστερνταμ, 1994, σελ: 239 - 246.
 • 1992, «Σκοποί τής διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Ξένης Γλώσσας στην Α/θμια Εκπ/ση και το πρόβλημα της συνέχισής της στη Β/θμια ενόψει της Ευρώπης του 1993», (ανακοίνωση στη Γαλλική με τίτλο « Les objectifs de l’enseignement précoce du grec langue étrangère dans l’Europe de 1993 et le problème de la continuité au secondaire » στο Διεθνές Συμπόσιο για τη διάδοση της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας στο Παρίσι, 1992), Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου για τη σύγχρονη Ελληνική Γλώσσα, οεδβ, Αθήνα, 1992, σελ: 153-156.
 • 1992, « Evaluation de la communication interactionnelle dans les manuels destinés à l’enseignement du français à l’école primaire », (ανακοίνωση στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στη Θεσσαλονίκη, 1991), Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Τόμος Νο 6, Θεσσαλονίκη, 1992, σελ: 138-147.
 • Έκδοση της Διδακτορικής Διατριβής
 • 2004, Les facteurs institutionnels et pédagogiques dans l'enseignement/apprentissage du FLE en milieu scolaire grec pour la période 1972-1991. Εκ. Ατραπός, Αθήνα, 2004, σελ: 262.
 • Άλλες Δημοσιεύσεις
 • 1998, « Réforme 2000 : élaboration des situations d'évaluation pour les apprenants », (ανακοίνωση στο Σεμινάριο καθηγητών Γαλ. Γλώσσας στην Αθήνα, 1997), contact, Νο 3, Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας m.e., Αθήνα, σελ: 48-51.
 • 1994, « La formation continue des enseignants en exercice de langues vivantes : quelques perspectives », contact, Νο 37, Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας m.e., Αθήνα, σελ: 10 - 13.

Διδακτικό υλικό για την Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου

 • 1999, Η αξιολόγηση των μαθητών τού Ενιαίου Λυκείου στις Ξένες Γλώσσες, Γαλλική Γλώσσα - Πολιτισμός, υπ.ε.π.θ. – κ.ε.ε., Αθήνα, 1998, σελ.: 144-188.
 • 1999, Διαγνωστική Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, ο.ε.δ.β., Αθήνα, 1999, σελ: 129-146.
 • 1997, Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου στο μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, ο.ε.δ.β., Αθήνα, 1997, σελ: 44.

Επιμέλεια-Κριτική Ανάγνωση Διδακτικού Βιβλίου

 • 2008, Κριτική ανάγνωση του τόμου Théories du développement socio-cognitif et psycholinguistique de l’enfant, του Προγράμματος Σπουδών: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (εαπ), Εκ. ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
 • 2001, Επιμέλεια και κριτική ανάγνωση του βιβλίου Grammaire progressive du français, version grecque, Clé International, Paris, 2001.

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια - tables rondes ateliers, ημερίδες

 • 2009, « La certification de l’état grec en matière de langues étrangères et ses implications dans la formation tout au long de la vie », Διεθνές Συνέδριο της ACEDLE στη Lille, 10-13 Δεκεμβρίου 2009.
 • 2009, « L’apport de la diversité linguistique et culturelle dans la didactique du français langue-culture étrangère » 3ο Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος Εφαρμογών και Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου, Ηγουμενίτσα 9-11 Οκτωβρίου 2009.
 • 2009, « Textes littéraires : un défi pour l’enseignement interculturel », Διεθνές Colloque του Τμήματος ΓΓΦ του ΕΚΠΑ, Αθήνα 4-5 Ιουνίου 2009.
 • 2009, « Quelle formation pour les enseignants du FOS ? », Διημερίδα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα 4-5 Απριλίου 2009.
 • 2008, « Culture vs interculture : réflexions d’ordre didactique », Διεθνές Συνέδριο του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος ΓΓΦ του ΑΠΘ, 12-14 Δεκεμβρίου 2008.
 • 2008, «ΚΠΓ: μια κοινωνιολογική προσέγγιση», Συνέδριο για το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και προβολή του έργου: Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας, Θεσσαλονίκη 11-12 Σεπτεμβρίου 2008.
 • 2008, «Η επιμόρφωση των αξιολογητών γαλλικής γλώσσας για τις ανάγκες του ΚΠΓ», Ημερίδα για το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και οι προοπτικές ανάπτυξής του. Δράσεις του ΑΠΘ., Θεσσαλονίκη 18 Απριλίου 2008.
 • 2008, «Η φιλοσοφία του ΚΠΓ, τα Επίπεδα Α1&Α2», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΛΜΕ-ΚΕΜΕΤΕ για τις Ξένες Γλώσσες στη Δ.Ε. με θέμα: Οι ξένες γλώσσες στο σχολείο του 21ου αιώνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο 11-12 Απριλίου 2008.
 • 2004, « Évaluation et certification des apprentissages en Lé », 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής, Αθήνα. (table ronde).
 • 2004, «Η φιλοσοφία της κρατικής πιστοποίησης των Ξένων Γλωσσών», Επιστημονική ημερίδα την οποία διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιά, 24/11/04.
 • 2001, «Ο θεσμός τού Σχολικού Συμβούλου στην ελληνική εκπαίδευση», Συνέδριο του ε.α.π., με θέμα «Εκπαίδευση εκπαιδευτών καθηγητών Ξένων Γλωσσών», Ινστιτούτο goëthe, 24/11/01.
 • 2000, «Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα και οι επιπτώσεις τους στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» Ελληνογαλλική διημερίδα, κ.ε.ε. και Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, (στρογγυλο τραπεζι).
 • 1999, «Εξατομικευμένη διδασκαλία» διημερίδα στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (6-7/12/99), υπ.ε.π.θ., Αθήνα.
 • 1999, « L’évaluation de l’objectif (inter)culturel en classe de langues : quelles chances ? » Le salon de l’éducation, Paris Expo porte de Versailles, 24-29/11/99.
 • 1999, «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολικών μονάδων», Στρογγυλό Τραπέζι, κ.ε.ε σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (στρογγυλο τραπεζι).
 • 1998, « Nouveaux besoins en formation des enseignants », 3ο Διεθνές Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής, Αθήνα. (table ronde).
 • 1997, «Η διδασκαλία και η θέση των Ξένων Γλωσσών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα», υπ.ε.π.θ. Πρόγραμμα σωκρατησ, Δράση arion.
 • 1995, « Perspectives de l'enseignement des langues vivantes dans le système éducatif en Grèce et en Europe » στο 2ο Εθνικό Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής στη Θεσσαλονίκη. (table ronde).
 • 1993, « Utilisation des manuels scolaires de FLE dans le secondaire », στο 1ο Εθνικό Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής στην Αθήνα. (Atelier).
 • 1993, « Le point sur la formation des enseignants de fle », στο 1ο Εθνικό Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής στην Αθήνα. (table ronde).
 • 1993, « La pédagogie interculturelle dans l'enseignement des langues étrangères en milieu scolaire », στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (aila), στο Άμστερνταμ. (Atelier).
 • 1992, « L'enseignement précoce du FLE : présentation d'expérience », στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής (f.i.p.f.) στη Λοζάνη.
 • 1991, « Formation continue des enseignants de langues et autonomie : quelles chances ? », στο 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καθηγητών Ζωντανών Γλωσσών (fiplv) στην pecs της Ουγγαρίας.
 • 1991, « Le système éducatif grec », Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας/Διδακτικής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης-Παρίσι 3, Παρίσι.